Meer tevredenheid over werk en minder negatieve gevolgen op studieresultaten bij kwaliteitsvolle studentenjobs

Sinds de versoepeling van de regelgeving op studentenarbeid in 2017, nam het aantal uren uitgevoerde studentenarbeid en het aantal studenten met een of meer jobs gestaag toe. In 2019 (voor de coronapandemie) waren meer dan een half miljoen studenten aan het werk. Terwijl arbeidskwaliteit een steeds belangrijker thema wordt voor ‘gewone’ werknemers en zelfstandigen, is er weinig geweten over de kwaliteit van studentenarbeid. Nochtans kunnen weinig kwaliteitsvolle jobs ook voor studenten negatieve gevolgen hebben. Dat blijkt uit het masterproef-onderzoek van VUB-student Zakaria Ouaday.

Werknemersgerichte HR-digitalisering: nog een lange weg te gaan

De digitalisering in HR is vooral gericht op het vereenvoudigen van het werk van de HR-afdeling. Dat blijkt uit een werkgeversenquête in twaalf Europese landen. Digitalisering is voornamelijk aanwezig voor zeer transactionele processen zoals tijdsregistratie en payroll die de werkdruk voor de HR-afdeling verminderen en een foutloze loonadministratie garanderen.

Verplichte vaccinatie: het gaat vooruit in het UK

Een tijd geleden stelde de Britse minister van Werk dat bedrijven het recht hebben om de terugkeer van werknemers naar de werkplek afhankelijk te maken van het bezit van een vaccinatiebewijs (‘jabs for jobs’). In november wordt vaccinatie verplicht in de zorgsector. Ondertussen wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving die verplichte vaccinatie van alle werknemers mogelijk maakt voor bedrijven die dat willen. Een inspirerend voorbeeld?

Opleiding om vacatures in te vullen: niet alle bedrijven zijn mee

Van de Belgische werkgevers zou 77 procent moeilijkheden ondervinden om de vacatures in te vullen wegens een tekort aan arbeidskrachten. Om dit tekort het hoofd te bieden, investeert 37 procent van de 552 bedrijven die door een HR-specialist werden bevraagd in opleiding.

Opslag in 2022: dat wordt noppes

Bijna negen op tien Belgische werkgevers verwachten geen opslag te kunnen geven in 2022. Weinig verrassend is dan ook dat het gebrek aan loonsverhoging hun grootste bezorgdheid is om personeel te behouden. Slechts één branche vertoont afwijkend gedrag.

Minder loopbaanonderbreking: gevolg van thuiswerk?

Bijna 7 procent van de werkende Belgen nam deze zomer een of andere vorm van loopbaanonderbreking, zoals tijdskrediet, ouderschapsverlof of palliatief verlof. Dat is een daling van bijna 12 procent in vergelijking met de zomers van 2019 en 2020. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstenbedrijf Acerta bij meer dan 260.000 werknemers. De verklaring: doordat meer mensen thuiswerk(t)en, is er minder behoefte aan structurele loopbaanonderbreking.

Thuiswerkvergoeding: we zijn nog niet thuis

Belgische werkgevers zijn zeer zuinig met het toekennen van een thuiswerkvergoeding. nog steeds erg beperkt gebruik maken van het systeem van de thuiswerkvergoeding. Amper 6 op 100 werkgevers bieden ze aan. Dat is wel een verviervoudiging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Mobiliteitsbudget: in de file

Al voor de vakantie kwam de federale regering met een ‘voorontwerp van wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’. Dat werd voorgelegd aan de Raad van State maar ook voor advies aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Deze twee eerbiedwaardige instanties, waarin werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers elkaar treffen voor overleg, bevielen op 28 september jongstleden van een gezamenlijk advies. Ons vielen vooral de ‘concrete voorstellen om misbruiken tegen te gaan’ in verband met het mobiliteitsbudget. Wij citeren. Zal de regering haar huiswerk corrigeren?

Is de trein goed voor het werknemersbrein?

Neurowetenschappers en experimenteel psychologen van University College London (UCL) vonden dat opnieuw naar het werk trekken met de trein voor veel werknemers psychologische voordelen biedt, zowel inzake welbevinden als hersenwerkzaamheid. Hoezo?

Wat vrouwen echt tegenhoudt op de werkvloer

Nog altijd is er een gebrek aan vrouwen in leidinggevende posities. Vraag mensen waarom dat zo is, en je zult van de overgrote meerderheid horen dat het iets te maken heeft met de voorkeur van vrouwen in de balans tussen werk en gezin, of omdat vrouwen niet geschikt zijn voor leidinggevende functies. Gedragswetenschapper Sofia Schlamp zet daar grote vraagtekens bij.

Managers moeten personeel (opnieuw) motiveren en vertrouwen geven na corona

Motiveren en vertrouwen geven, dat is wat een leidinggevende moet kunnen, oordeelt 64 procent van de werkgevers. Zeven op tien bedrijfsleiders oordelen dat ze in hun organisatie nu al autonomie en verantwoordelijkheid promoten en controleren op de kwaliteit van het werk eerder dan op aanwezigheid tijdens de werkuren. Bij twee op drie bedrijven kunnen de leidinggevenden rekenen op opleiding en ondersteuning, maar 37 procent van de werkgevers moet toch ook erkennen dat ze de laatste twee jaar geen trainingen hebben georganiseerd om de nieuwe leiderschapscompetenties in het post-coronatijdperk aan te scherpen. Dat blijkt uit een enquête van Acerta en onderzoeksbureau Indiville bij meer dan 500 grote en kleine Belgische ondernemingen.

Leugens detecteren: geen mensenwerk?

Mensen – en dus ook managers – zijn uitermate slecht in het spotten van leugens. Volgens Sophie Van der Zee, universitair docent aan Erasmus School of Economics, kun je net zo goed gokken. Dat is bijna hetzelfde. Wetenschappelijke leugendetectie is veel succesvoller hierin, maar toch blijven mensen sceptisch. Kan u door middel van wetenschappelijk onderzoek beter leugens detecteren?

UGENT@WORK BLOGT: Hoe kan een werkgever proactief loopbaangedrag faciliteren?

In Nederland is het een stuk gebruikelijker om naast je studie ook te werken. Gedurende mijn bachelor Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen werkte ik zelf zo’n 20 uur per week als teamleider bij een drukke supermarkt. Een ontzettend leerzame maar ook zware functie waarin overwerk meer regel was dan uitzondering. Ik merkte dat vooruitgang in mijn functie als teamleider gepaard ging met achteruitgang in mijn studie en vice versa. Toen tijdens mijn bachelor mijn interesse voor wetenschappelijk onderzoek werd aangewakkerd, ging ik voor een minder uitdagende functie als heftruckchauffeur waar overwerk zeldzaam was. Op die manier kon ik mijn onderzoeksvaardigheden beter ontwikkelen, waardoor ik na mijn studie kon starten als doctoraatsstudent.

Job-bonus: waardevol of waardeloos, wat is het nu?

Er werd voorspeld dat hij zou weg bespaard worden, maar hij komt er toch: de Vlaamse job-bonus. Kost: 350 miljoen per jaar. Winst voor de lagere inkomens (- 1.700 euro bruto): 50 euro per maand. Doel: meer volk prikkelen tot werken. Opbrengst: minder dan nougatbollen. Dat laatste houden hoog gediplomeerde wetenschappers van allerlei signatuur ons al een hele tijd voor, maar die moeten we natuurlijk niet geloven. De Vlaamse regering weet het beter. Opmerkelijk: niet alle werkgeversorganisaties klappen met de handen. Hoezo?

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen