Loonindexering bedienden privésector slechts 0,80 procent

Bedienden die verloond worden volgens het Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) zien hun loon in het begin van elk jaar aangepast aan de evolutie van de levensduurte. Voor 1 januari 2020 mag de sector een loonindexering met 0,80 procent verwachten, volgens een simulatie van Acerta.

Dumpen of (her)lezen - Human Resource Management: Back to Basics

Het boek 'Back to Basics' van Filip Lievens geeft een overzicht van alle deeldomeinen van HR-management, telkens met een verwijzing naar de meest recente wetenschappelijke inzichten op dat vlak. Het lijkt een werk dat elke HR-verantwoordelijke in zijn schuif moet liggen hebben. Aan HRM-professor Eveline Schollaert (UGent) vroegen we uit te maken of dat nog altijd het geval is.

Vloeken kan deugd doen en… beleefd zijn

Grof taalgebruik is vaak te horen op de werkvloer. Britse werknemers horen gemiddeld elf vloekwoorden per dag. Al zou af en toe eens vloeken niet nefast zijn voor het moreel.

‘Digitale collega’s’ worden normaal

Robots zullen een steeds groter aandeel vormen van het personeelsbestand. Sterker nog, binnenkort zullen ze zelfs in de meerderheid zijn. Dit wijst op een fundamentele verschuiving in de richting van een verregaande samenwerking tussen mens en machine, zo blijkt uit wereldwijd onderzoek baar de toekomst van werk door onderzoeksbureau IDC.

Vrouwen verdienen gemiddeld 9,6 procent minder dan mannen

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België bedroeg in 2017 op basis van brutojaarlonen 23,7 procent en na correctie voor arbeidsduur 9,6 procent. Het verschil tussen beide cijfers wordt verklaard door het effect van deeltijds werken. Ook al daalt de loonkloof lichtjes jaar na jaar, ze blijft beduidend groot.

Belgen werken gemiddeld 33,2 jaar

Een steeds groter deel van ons leven gaat naar werk. In 2000 werkte een gemiddelde inwoner van de Europese Unie 33 jaren. In 2018 is dit gemiddeld 36 jaar. Met iets meer dan 33 werkzame jaren scoren Belgen onder het Europees gemiddelde.

Intrapreneurship kan aangeleerd worden

‘Ondernemen’ is niet voorbehouden voor zelfstandigen of entrepreneurs. Ook medewerkers kunnen ondernemend zijn op het werk. Meer zelfs, ondernemend gedrag kan aangeleerd worden. Zo blijkt uit onderzoek van de KU Leuven in samenwerking met ESF en Socialistische Mutualiteiten.

Stress grootste obstakel om langer te werken

Meer dan zes op tien werknemers zegt niet te kunnen werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. De grootste obstakels om te werken tot 65 jaar zijn eerder van psychologische dan van fysieke aard.

Hoe werken Vlaamse werknemers?

De Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV onderzocht hoe Vlaamse ondernemingen en organisaties georganiseerd zijn. Werken zij met teams? Leidt dat tot minder of net meer leidinggevenden? Mogen werknemers zelf beslissen hoe en wanneer zij hun taken uitvoeren? Is er overleg met collega’s en leiding mogelijk? Is jobrotatie een optie?

"We willen managers zo dicht mogelijk bij klanten en medewerkers krijgen"

Schneider Electric experimenteert al acht jaar met het zogenaamde ‘multi-hubmodel’. Leden van het hoger management werken niet langer allemaal vanuit Frankrijk, maar zitten over de hele wereld verspreid. Chief HR Officer Olivier Blum, die sinds 2013 vanuit Hongkong opereert en onlangs in Frankrijk de titel HR-directeur van het jaar in de wacht sleepte, legt uit waarom dit model uitstekend past bij de veranderende arbeidsmarkt.

Werknemers niet negatief, wel bezorgd over technologische innovaties

Arbeiders in de maakindustrie zijn benieuwd naar nieuwe technologieën die onder de noemer van industrie 4.0 worden geïntroduceerd, maar maken zich ook zorgen over hoe deze hun job kunnen veranderen. Bovendien voelen ze zich te weinig betrokken bij de invoering van technologische innovaties. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een nieuw onderzoek van de KU Leuven in opdracht van de tak van het ACV die werknemers in onder andere de metaal- en textielindustrie vertegenwoordigt.

Grensarbeid leidt vaak tot ongelijkheid op werkvloer

Vrij verkeer van werknemers is een basisbeginsel van de Europese Unie. In de praktijk verhindert de loonbelasting dat werknemers aan de ene kant van de grens werken en aan de andere kant wonen. Kersvers promovendus (Universiteit Leiden) en belastingadviseur Niek Schipper is van mening dat de belastingheffing van werknemers minder afhankelijk zou moeten zijn van het land waarin zij wonen.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen