CEO van de toekomst is vooral eerlijk

Vier op de tien bedrijven noemen eerlijkheid en integriteit als dé belangrijkste eigenschap voor de leiders van morgen. Het bedrijf van de toekomst is dus duurzaam, zo concludeert een onderzoek van Stanton Chase.

Eén op drie werknemers komt met de fiets naar het werk

Steeds meer mensen gaan met de fiets naar het werk en leggen grotere afstanden af. Bijna één op de vijf werknemers die met de fiets naar kantoor komt, doet dagelijks meer dan dertig kilometer. Dat is een stijging van 11 procent in vergelijking met 2016.

Britten experimenteren met vierdagenweek

Niet minder dan zeventig bedrijven en 3.300 werknemers starten in Groot-Brittannië een proefproject met een werkweek van vier dagen. Het principe is dat de werknemers tachtig procent werken voor honderd procent loon. Ze engageren zich wel om gedurende die verminderde werktijd honderd procent productief te zijn. Ondertussen kijken we van over het Kanaal vol aandacht mee...

Bijna 85 procent van 25- tot 64-jarigen zijn midden- of hooggeschoold

Steeds meer mensen behalen een diploma. In 2021 was 15,9 procent van de 25- tot 64-jarigen laaggeschoold, 38,7 procent middengeschoold en 45,4 procent hooggeschoold. Het aandeel laaggeschoolden daalde tussen 1999 en 2021 met maar liefst 26,4 procent (van 42,3 naar 15,9 procent).

1/10 ouderschapsverlof populairder bij zowel vaders als moeders

De federale regering voerde drie jaar geleden de mogelijkheid in voor ouders om per kind 40 maanden lang 1/10 ouderschapsverlof op te nemen. Intussen maakt 1 op de 300 werknemers (0,33 procent) hier gebruik van. Dat is zeven keer meer dan drie jaar geleden. Opvallend is dat moeders en vaders even vaak een beroep doen op de regeling.

Mobiliteitsbudget overtuigt vooral jonge werknemers

Vooral de jongste generatie werknemers beschouwt het mobiliteitsbudget als een stimulans om zich duurzamer te verplaatsen. Hoe langer mensen met een bedrijfswagen rijden, hoe moeilijker het is om hen te overtuigen zich op een andere manier te verplaatsen, zo lijkt het wel. Tegelijk blijkt ook dat maar liefst 93 procent van de Belgische bedrijven de komende drie jaar zijn bedrijfswagenpark wil behouden of uitbreiden.

Aantal gewerkte dagen stijgt, kort ziekteverzuim en tijdelijke werkloosheid dalen

In België ligt het percentage gewerkte dagen op meer dan 75 procent. Er gaan minder dan 25 procent verloren aan ziekte, vakantie of werkloosheid. Bovendien blijken deze cijfers in de horeca binnen dit gemiddelde te liggen. Dit is een goed voorteken voor de zomer, een zeer belangrijke periode voor de horecasector.

57% van de werkgerelateerde gezondheidsklachten te wijten aan musculoskeletale aandoeningen

[PARTNERNIEUWS] Uit cijfers van VerV, de beroepsvereniging voor Ergonomie, blijkt dat meer dan de helft van de werkgerelateerde gezondheidsklachten bij Belgische werknemers te wijten is aan musculoskeletale aandoeningen (MSA). Dergelijke aandoeningen leiden tot een vermindering van de individuele levenskwaliteit en de arbeidsprestaties en brengen zowel individuen als organisaties in de problemen. De arbeidsinspectie pleit dus voor grondige risicoanalyses vanuit de werkgever, eventueel met de hulp van IDEWE-experten uit het vakgebied. Hieronder geeft Hans Op het Eyndt, Preventieadviseur Ergonomie bij IDEWE, alvast enkele tips voor werkgevers om ergonomische klachten bij werknemers te vermijden.

Bijna zeven op tien Belgische managers geeft hogere salarissen aan nieuwe werknemers

Bedrijven passen steeds vaker hun verloning aan om nieuw talent aan te trekken op de competitieve arbeidsmarkt. 67 procent van de ondervraagden geeft aan een hoger loon uit te keren aan nieuwe werknemers dan aan huidig personeel in vergelijkbare functies. 55 procent plant het verschil in verloning bij een volgende opslagronde weg te werken. Dat blijkt uit onderzoek van Robert Half.

Steeds meer elektrische bedrijfswagens

Vandaag rijden 37 procent van de bedrijfswagens in België op benzine. Het aandeel van hybrides en elektrische wagens zit in de lift. Zij vertegenwoordigen vandaag meer dan een kwart van de bedrijfswagens. Zowel benzinewagens als (deels) elektrisch aangedreven wagens zitten in de lift.

In februari ontving hoogst aantal medewerkers een telewerkvergoeding

Het aantal medewerkers dat een telewerkvergoeding ontving, bereikte in februari 2022 een planfond (4,9 procent). Dat is 32 keer het aantal van voor de pandemie. Dat blijkt uitcijfers van Partena Porfessional. Tussen juli 2019 en april 2022 ontving 5,5 procent van de werknemers een telewerkvergoeding.

Veel vertrouwen op de arbeidsmarkt

Meer dan zes op de tien van alle werkende Belgen is ervan overtuigd dat ze binnen de paar weken of maanden een gelijkaardige job bij een andere werkgever kunnen vinden als ze dat willen. Vooral bij twintigers (80 procent) en dertigers (75 procent) is het vertrouwen groot. Tegelijk wil één op de drie werknemers de rest van zijn of haar loopbaan bij de huidige werkgever blijven.

Actieve en passieve weerstand tegen gendergelijkheid

Op de werkplek blijft, vooral van mannelijke managers, wijdverbreide passieve en zelfs actieve weerstand tegen gendergelijkheid. Dat blijkt uit Brits onderzoek, uitgevoerd door het Chartered Management Institute (CMI). Hun analyse toont dat ondanks de voortdurende inspanningen en activiteiten, gendergelijkheid op de werkplek erg moeilijk blijft.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen