Ziek en toch werken? Het gebeurt steeds minder

Werknemers denken steeds vaker aan hun gezondheid. Belgische werknemers werken door op een derde van hun ziektedagen. In 2014 werkten zij nog op bijna de helft van hun ziektedagen door.

Vrees voor ‘smartphonezombies’ is niet gefundeerd

De negatieve impact van smartphones op productiviteit en humeur valt reuze mee. Dat suggereert onderzoek van Niklas Johannes van de Radboud Universiteit. Hij onderzocht online waakzaamheid of “de alertheid die je voelt als je smartphone in de buurt is. Je bent je toestel dan in feite continu aan het observeren, met constant de gedachte in je achterhoofd dat het wel of niet kan trillen.”

Guido De Paepe (Carglass): “Maak niet van alles change”

“Carglass herstelt, Carglass vervangt.” De slogan klinkt al sinds 1992 vertrouwd in de oren. In 2017 kwamen daar vier woorden bij, waardoor Carglass van de ene op de andere dag een andere organisatie werd. CEO Guido De Paepe schetst het traject dat ermee gepaard ging.

Gig-werknemers gevangen in ‘app-val’

De manier waarop gig-bedrijven hun werknemers classificeren is moreel en juridisch twijfelachtig, stelt nieuw onderzoek van dr. Magdalena Cholakova en prof. Joep Cornelissen van Rotterdam School of Management (RSM - Erasmus Universiteit Rotterdam). De studie onderzoekt of het gerechtvaardigd is dat Uber en anderen werknemers als ‘zelfstandig’ omschrijven in de plaats van als ‘in loondienst’.

Een op vijf werkenden heeft het mentaal moeilijk met digitalisering

Wie zichzelf als digitaal vaardig beschouwt, heeft meer vertrouwen in de eigen professionele toekomst. Daarnaast is tien procent van de actieve bevolking in België anno 2020 nog niet overtuigd van het nut van digitalisering en heeft een vijfde het er zelfs mentaal moeilijk mee.

Maaltijdcheque: goed voor werknemer of handelaar?

De helft van de Belgen wacht op de ontvangst van zijn maaltijdcheques vooraleer hij inkopen doet. Een op drie zegt bovendien voeding van een betere kwaliteit te kunnen kopen dankzij maaltijdcheques. Zouden ze dat ook doen met een hoger loon in de plaats? Misschien. Zeker is wel dat maaltijdcheques goed zijn voor de lokale handel. Ze kunnen immers niet te gelde gemaakt worden in het buitenland.

Flexwerk niet ongezonder dan vast contract

Personen die betaald werk hebben, zijn over het algemeen gezonder dan mensen zonder werk. Ook flexibel werken, met de daarbij horende onzekerheden, leidt niet tot meer gezondheidsklachten dan vast werk. Dat is de conclusie van een langlopend onderzoek van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ons feilbare denken

Neen, 'Ons Feilbare Denken' van Daniel Kahneman (oorspronkelijke titel: 'Thinking Fast and Slow’) is geen managementboek. Toch kan het werk een meerwaarde betekenen voor managers en HR-verantwoordelijken. “Zelfs na al die jaren is dat zo”, vindt professor Cognitieve Psychologie Wouter Duyck (UGent).

“HR-technologie weerspiegelt de vooroordelen van de makers”

Talent vinden en behouden zijn voor HR- en juridische professionals de grootste bekommernis. Daarbij verwachten ze veel van technologie om het rekruteringsproces te optimaliseren en efficiënter te maken, al maken ze zich ook zorgen over de eerlijkheid van deze technologie.

Hoe men met emoties omgaat, beïnvloedt hoe men functioneert in multiculturele teams

Hoewel de maatschappij steeds meer multicultureel wordt, hebben mensen nog steeds de neiging het gezelschap van gelijkaardige personen op te zoeken. Hierdoor ontstaan de facto gesegregeerde, monoculturele groepen waarin stereotypen over de andere groepen blijven bestaan. Uit onderzoek blijkt dat dit gelinkt kan worden aan emotiemanagement of een gebrek daaraan. Samen met twee collega's onderzocht Smaranda Boros (Vlerick Business School) de rol van emotiemanagement in een professionele multiculturele setting en de implicaties hiervan.

Economische werkloosheid stijgt opnieuw

De tijdelijke economische werkloosheid bij arbeiders klokte voor 2019 af op 0,95 procent. Dat is het hoogste peil van de jongste vier jaar. Opmerkelijk is dat die stijging zich vooral voordeed in de grootste bedrijven. De stijging van de economische werkloosheid is een gevolg van de vertraging van de Belgische economische groei.

Pasafgestudeerden moeten vooral goede communicatievaardigheden hebben

De transitie van de schoolbanken naar de werkvloer verloopt niet altijd rimpelloos. Werkgevers klagen vaak dat pasafgestudeerden niet over de juiste vaardigheden beschikken. Technische en functiespecifieke kennis blijven belangrijk, maar onderzoek van de University of Minnesota leert dat werkgevers van nieuwkomers vooral verwachten dat ze zich zowel verbaal als schriftelijk vlot kunnen uitdrukken.

Veel vertraging in de file naar groener woon-werkverkeer

Belgische werknemers blijven massaal de auto nemen naar het werk. Minder dan de helft is bereid de wagen te ruilen voor een klimaatvriendelijker alternatief. Om duurzame verplaatsingen aantrekkelijker te maken, vragen werknemers investeringen in openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en financiële stimuli voor wie met de fiets komt door onder meer hun werkgever.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen