Ontslaan omwille van corona: is dat wel een goed idee?

De coronacrisis snijdt bij veel bedrijven diep. Een rapport van Deutsche Bank suggereert echter dat bedrijven moeten voorkomen werknemers te ontslaan als ze heelhuids door de crisis willen komen. Medewerkers zijn immers belangrijker dan ooit.

Een op vijf bedrijven denkt aan herstructurering

Volgens een enquête bij 149 organisaties, denkt een op vijf respondenten denkt te moeten herstructureren in de loop van dit jaar. Ook aanwervingen staan op een lager pitje en de samenwerking met freelancers is vaak stopgezet, al dan niet tijdelijk.

Vrees geen job te vinden tijdens coronacrisis is groot

De vrees om geen job te vinden ten gevolge van de coronacrisis is groot. Dit blijkt uit een rondvraag van de UGent en VDAB naar de gevolgen van de crisis op werkzoekenden. Er wordt wel vrij intensief naar werk gezocht, maar op een andere manier.

Afwisselend vier dagen op het werk en tien dagen thuis: goed idee?

Nu steeds meer werknemers terugkeren naar het werk zouden werkgevers een rotatiesysteem moeten invoeren waarbij medewerkers vier dagen naar het werk komen en tien dagen thuis zijn. Hierdoor kan een nieuwe piek van coronabesmettingen vermeden worden, adviseert het Britse Adam Smith Institute.

Cheops Technology: “Wie snel wil groeien, moet slim zijn.”

HR-technologie, data analytics: het neemt een steeds centralere plaats in bij het vinden en behouden van medewerkers. Cheops Technology toont dat op een data-gedreven manier rekruteren kan zonder dat daarvoor enorme investeringen nodig zijn.

Kracht van mentale weerbaarheid sterk overdreven

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat mentale weerbaarheid beter beschermt tegen psychische klachten en functioneringsproblemen. Dat leert onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Herbezinning is dus nodig.

Nieuwe versie generieke gids

Er is een nieuwe versie van de gids om ondernemingen te helpen bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten. De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk hebben een generieke gids uitgewerkt. De instrumentenkit opgesteld door de Economic Risk Management Group diende als een inspiratiebron.

Minder pendelen na coronacrisis?

De coronacrisis zal ervoor zorgen dat er minder tijd en kilometers aan woon-werkverkeer zullen verloren gaan. De structurele invoering van thuiswerk zal de drijvende factor hierachter zijn, verwacht HR-dienstengroep Acerta. De gemiddelde woon-werkafstand van een Belgische werknemer is nu 20,5 km.

Vijftien procent kan nog niet werken

Op maandag 4 mei is 28 procent van de beroepsactieven opnieuw buitenshuis aan de slag gegaan. Dat blijkt uit de wekelijkse bevraging van UAntwerpen. Een grote meerderheid geeft aan zeker geen gebruik te zullen maken van noodopvang op scholen.

COVID-19: Nuttige informatie voor werkgevers

Zoals we dat voor de coronacrisis deden en ook erna zullen doen, gaat het HR Square-team gewoon (hoewel een beetje meer gestresseerd, net zoals u) volle bak door met het vervullen van zijn missie: u goed informeren. Tijdens elke oorlog moeten de producten en diensten die u ondersteunen, verzekerd worden.

Covid-19 legt arbeidsmarkt grotendeels stil

De coronacrisis heeft de arbeidsmarkt volledig lamgelegd. Tussen half maart en eind april daalden zowel het aantal ontslagen als het aantal aanwervingen drastisch ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal ontslagen door overmacht, dringende redenen of faillissement lag beduidend lager als gevolg van overheidsmaatregelen, zoals tijdelijke werkloosheid en de hinderpremie. Het aantal aanwervingen daalde nog meer.

Ook thuis houden werknemers zich aan vaste werktijden

Voltijds werkende mannen en vrouwen leveren sinds de coronamaatregelen gemiddeld tien uur minder betaald werk dan de arbeidstijd die ze naar eigen zeggen op een gemiddelde werkweek presteerden voor de crisis. Het verschil bij deeltijds werkende vrouwen is beperkter, zij werken ongeveer 2.45 uur minder dan gewoonlijk. Dit leert ons een tijdsbestedingsonderzoek van de Vrije Universiteit Brussel.

Twee nieuwe postgraduaten HRM aan Hogent

Vanaf academiejaar 2020-2021 biedt Hogent twee postgraduaten aan die, elk op hun manier, focussen op HR. Een postgraduaat loopt in dagonderwijs en richt zich naar pas afgestudeerden. Het tweede postgraduaat wordt georganiseerd in avondonderwijs en is specifiek uitgebouwd voor professionals in kmo’s.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen