Hiërarchie versus autonomie: zeven leidende principes voor HR (door HR)

Wat zijn vandaag, in de nieuwe context, de zeven leidende principes voor HR voor een beloftevolle transitie naar meer autonomie en engagement? Aan het einde van de HR Square Conference, die op 1, 2 en 3 juni 130 HR-verantwoordelijken samenbracht, mondde een gezamenlijke oefening uit in zeven aandachtspunten voor élke HR-verantwoordelijke.

Transparant communiceren over loon?

Openheid over loon? Het blijft een moeilijke in Vlaanderen. Toch wil het Europees Parlement werk maken van meer transparantie op de werkvloer over loon, met als doel de loonkloof aan te pakken. Bijna driekwart van de werkgevers is akkoord met dit uitgangspunt. Toch lijken vooral de Vlaamse werkgevers meer ruimte te laten voor een ‘salaris op maat’.

'Straf gefixt': imagocampagne moet instroom verhogen

Ook de invoerders van materieel voor (burgerlijke) bouw en goederenbehandeling kampen met een groot tekort aan technische medewerkers. De sector kent een enorme groei, maar vindt niet de juiste mensen om die groei te ondersteunen. Een campagne moet nu het imago van de sector opkrikken.

Opgelet met thuiswerkende grensarbeiders

Bijna 88.000 Belgen werken in het buitenland, wat een daling is van 4 procent ten opzichte van 2019, zo blijkt uit cijfers van het Riziv. Tegelijk zijn er ook een goede 52.000 grensarbeiders uit onze buurlanden die dagelijks de omgekeerde beweging maken. Tijdens de coronapandemie konden deze werknemers thuiswerken – dus: in eigen land – zonder dat dit een impact had op hun sociale zekerheid of belastingen. Dat gaat veranderen.

60 procent meer werknemers op rand van burn-out sinds begin pandemie

Bijna één op drie (28,5 procent) Belgische werknemers loopt het risico op een burn-out. Nog meer alarmerend is dat van die groep bijna de helft (13,4 procent) op het randje staat. Die groep groeide tijdens de coronaperiode met maar liefst 61,4 procent. Dat zijn heel wat cijfers om te concluderen dat het niet goed gesteld is met het mentaal welzijn van werknemers.

CEO van de toekomst is vooral eerlijk

Vier op de tien bedrijven noemen eerlijkheid en integriteit als dé belangrijkste eigenschap voor de leiders van morgen. Het bedrijf van de toekomst is dus duurzaam, zo concludeert een onderzoek van Stanton Chase.

Eén op drie werknemers komt met de fiets naar het werk

Steeds meer mensen gaan met de fiets naar het werk en leggen grotere afstanden af. Bijna één op de vijf werknemers die met de fiets naar kantoor komt, doet dagelijks meer dan dertig kilometer. Dat is een stijging van 11 procent in vergelijking met 2016.

Britten experimenteren met vierdagenweek

Niet minder dan zeventig bedrijven en 3.300 werknemers starten in Groot-Brittannië een proefproject met een werkweek van vier dagen. Het principe is dat de werknemers tachtig procent werken voor honderd procent loon. Ze engageren zich wel om gedurende die verminderde werktijd honderd procent productief te zijn. Ondertussen kijken we van over het Kanaal vol aandacht mee...

Bijna 85 procent van 25- tot 64-jarigen zijn midden- of hooggeschoold

Steeds meer mensen behalen een diploma. In 2021 was 15,9 procent van de 25- tot 64-jarigen laaggeschoold, 38,7 procent middengeschoold en 45,4 procent hooggeschoold. Het aandeel laaggeschoolden daalde tussen 1999 en 2021 met maar liefst 26,4 procent (van 42,3 naar 15,9 procent).

1/10 ouderschapsverlof populairder bij zowel vaders als moeders

De federale regering voerde drie jaar geleden de mogelijkheid in voor ouders om per kind 40 maanden lang 1/10 ouderschapsverlof op te nemen. Intussen maakt 1 op de 300 werknemers (0,33 procent) hier gebruik van. Dat is zeven keer meer dan drie jaar geleden. Opvallend is dat moeders en vaders even vaak een beroep doen op de regeling.

Mobiliteitsbudget overtuigt vooral jonge werknemers

Vooral de jongste generatie werknemers beschouwt het mobiliteitsbudget als een stimulans om zich duurzamer te verplaatsen. Hoe langer mensen met een bedrijfswagen rijden, hoe moeilijker het is om hen te overtuigen zich op een andere manier te verplaatsen, zo lijkt het wel. Tegelijk blijkt ook dat maar liefst 93 procent van de Belgische bedrijven de komende drie jaar zijn bedrijfswagenpark wil behouden of uitbreiden.

Aantal gewerkte dagen stijgt, kort ziekteverzuim en tijdelijke werkloosheid dalen

In België ligt het percentage gewerkte dagen op meer dan 75 procent. Er gaan minder dan 25 procent verloren aan ziekte, vakantie of werkloosheid. Bovendien blijken deze cijfers in de horeca binnen dit gemiddelde te liggen. Dit is een goed voorteken voor de zomer, een zeer belangrijke periode voor de horecasector.

57% van de werkgerelateerde gezondheidsklachten te wijten aan musculoskeletale aandoeningen

[PARTNERNIEUWS] Uit cijfers van VerV, de beroepsvereniging voor Ergonomie, blijkt dat meer dan de helft van de werkgerelateerde gezondheidsklachten bij Belgische werknemers te wijten is aan musculoskeletale aandoeningen (MSA). Dergelijke aandoeningen leiden tot een vermindering van de individuele levenskwaliteit en de arbeidsprestaties en brengen zowel individuen als organisaties in de problemen. De arbeidsinspectie pleit dus voor grondige risicoanalyses vanuit de werkgever, eventueel met de hulp van IDEWE-experten uit het vakgebied. Hieronder geeft Hans Op het Eyndt, Preventieadviseur Ergonomie bij IDEWE, alvast enkele tips voor werkgevers om ergonomische klachten bij werknemers te vermijden.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen