< Terug naar overzicht

93 procent van Belgische werkgevers houdt personeelsbestand status-quo

Van de 751 ondervraagde werkgevers is slechts 4 procent van plan om medewerkers aan te werven tijdens de periode tot eind juni. De grote meerderheid of 93 procent houdt zijn loonmassa status-quo, terwijl 3 procent zijn personeelsbestand zou inkrimpen. Vergeleken op jaarbasis, zien we echter een sprong voorwaarts en neemt de nettotewerkstellingsprognose toe in zes van de tien bevraagde sectoren.

Na uitzuivering van de seizoenvariaties staat de nettotewerkstellingsprognose – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat medewerkers zal aanwerven en het percentage dat personeel zal ontslaan – op nul. Dat betekent dat de tewerkstelling vertraagt, vergeleken met de eerste drie maanden van het jaar. Het is tegelijkertijd een belangrijke daling (min 6 procentpunten) in vergelijking met vorig kwartaal en een daling met 1 procentpunt ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016. Dat meldt Manpower in zijn jongste 'barometer'.

Het ziet ernaar uit dat de werkgevers tevreden zijn met hun huidige personeelsbestand. Het merendeel is van plan de loonmassa status-quo te houden of om op een afgewogen manier mensen aan te werven, terwijl ze nauwlettend de evolutie van de markt in het oog houden. Ondanks het feit dat veel werkgevers gas terugnemen, blijft de rekruteringsmarkt positief en zijn deze enquêteresultaten niet van de aard om het vertrouwen voor de komende maanden te verliezen.

Grote contrasten tussen de gewesten

De tewerkstellingsdynamiek voor de komende drie maanden verschilt opvallend tussen de drie gewesten: matig positief in Vlaanderen (+2), onzeker in Brussel (+0) en licht negatief in Wallonië (-2). Op kwartaalbasis daalt de nettotewerkstellingsprognose in de drie gewesten, terwijl ze op jaarbasis stijgt in Brussel (plus 2 procentpunten), stabiel blijft in Vlaanderen en fors daalt in Wallonië (min 7 procentpunten).

Positieve vooruitzichten in zes op de tien sectoren

De werkgevers uit zes van de tien bevraagde sectoren voorspellen dat ze in het tweede kwartaal van 2017 mensen zullen aanwerven. Het meest hoopvolle tewerkstellingsklimaat voorspellen de sectoren Elektriciteit, Gas en Water (+7) en Financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/diensten (+6). Na een moeilijke periode herwinnen de werkgevers uit de Horeca hun dynamiek (+3, een stijging met 4 procentpunten).

Ook positieve vooruitzichten, zij het meer bescheiden (+2) zien we in drie sectoren: Bouw, Groot- en Kleinhandel en Transport, logistiek en communicatie. Stilstand (+0) daarentegen zit er in de sector Openbare diensten/onderwijs/ gezondheidszorg/ maatschappelijke dienstverlening en de sector Winning van Delfstoffen. Terwijl de werkgevers van plan zijn om medewerkers te ontslaan in de Maakindustrie (-3) en in de Landbouw/jacht/bosbouw en visserij (-8).

Het werkgeversvertrouwen daalt in acht sectoren ten opzichte van vorig kwartaal. Maar vergeleken op jaarbasis, zien we een sprong voorwaarts en neemt de nettotewerkstellingsprognose toe in zes van de tien sectoren.

Groeiend optimisme bij grote en middelgrote bedrijven

De werkgevers van drie van de vier bedrijfscategorieën (volgens aantal werknemers) hebben positieve vooruitzichten voor het volgende kwartaal. Het zijn de grote ondernemingen (≥ 250 werknemers) en de middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) die de meest optimistische nettotewerkstellingsprognoses doen voor het tweede kwartaal 2017, respectievelijk +28 en +17.

Ook hoopvolle tewerkstellingskansen bij de kleine ondernemingen (10-49 werknemers, meer bepaald +6). In tegenstelling tot hun collega’s van de microbedrijven (< 10 werknemers), die rode cijfers voorspellen (-2).

Bron: ManpowerGroup (manpowergroup.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen