< Terug naar overzicht

Aanpak grensoverschrijdend gedrag: vertrekken vanuit vertrouwen

Via een gedragscode, een centraal meldpunt, trainingen en een nieuw bevorderingsbeleid sensibiliseert de Universiteit Gent zijn medewerkers en studenten om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.

In een organisatie met 15.000 personeelsleden, meer dan 44.000 studenten en veel hiërarchische verhoudingen is het natuurlijk niet zo vreemd dat het af en toe eens botst. “Goede afspraken maken over hoe we met elkaar omgaan, is dus zeer belangrijk”, weet Mieke Van Herreweghe, vicerector van de UGent. Het is vanuit die visie dat de universiteit in 2011 een vertrouwenspersoon aanstelde en een procedure rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag uitwerkte. Aanvankelijk was dit alleen op de personeelsleden gericht, maar sinds twee jaar betrekt de universiteit er ook de studenten bij.
Onder meer naar aanleiding van meldingen over ongepast gedrag op de werkvloer, die in 2016 veel media-aandacht kregen, besliste de universiteit een gedragscode op te stellen. “De gedragscode vertrekt vanuit vertrouwen in de medewerkers. De centrale stelling is dat we ervan uitgaan dat iedereen respect heeft voor elkaar.”

Herstelgerichte visie

Met de gedragscode, die deel uitmaakt van het onderwijs- en examenreglement en ook aan het arbeidsreglement zal worden gekoppeld, wil de universiteit haar medewerkers en studenten duidelijk maken dat er grenzen zijn. “En dat die soms zeer persoonlijk zijn”, vertelt Sara Drieghe, vertrouwenspersoon en departementshoofd Psychosociaal Welzijn. “Er kan een verschil zijn tussen de intentie van een gedrag en hoe anderen dat gedrag percipiëren. We stimuleren iedereen ook om aan de bel te trekken wanneer de grenzen worden overschreden. Al willen we natuurlijk ook geen klimaat creëren waarin iedereen continu over zijn schouder kijkt uit schrik voor een klacht.”
Bij overtreding is in tuchtmaatregelen en sancties voorzien – voor het zelfstandig academisch personeel en het administratief technisch personeel zijn die al in het arbeidsreglement opgenomen – maar centraal staat een herstelgerichte visie.

Sensibilisering

Bij de opstart van het centraal meldpunt heeft de universiteit extra medewerkers aangetrokken. Het is immers belangrijk dat meldingen snel behandeld kunnen worden. Ook binnen iedere faculteit zijn er aanspreekpunten, de zogenaamde vertrouwenscontacten. Medewerkers kunnen ook altijd bij de direct leidinggevende terecht. Van Herreweghe: “We verwachten dat wie een melding ontvangt, dit aan het centrale meldpunt doorgeeft. Op die manier kunnen wij het overzicht bewaren en eventuele structurele problemen monitoren.”
Om de gedragscode en het centraal meldpunt organisatie-breed bekend te maken, lanceert de UGent in het najaar een uitgebreide communicatiecampagne, naar zowel het personeel als de studenten.

HR-commissie

En dan is er nog de rol van HR. De universiteit ontwikkelde voor professoren een nieuw performance managementsysteem, met onder meer extra aandacht voor leiderschapscompetenties en people managementvaardigheden “Nu worden de bevorderingsadviezen geschreven door een vijfkoppige HR-commissie. We houden dus niet alleen rekening met onderzoeks- en onderwijsvaardigheden, maar ook met leiderschapscapaciteiten. Hoe gaat de betrokkene om met veiligheid? En met zijn of haar medewerkers en doctorandi? Er is een eerste gesprek met de commissie op het moment van de aanstelling en er is een opvolgingsgesprek na twee, drie en vijf jaar. Daarnaast maken we ruimte voor coaching en kunnen de docenten en hoogleraren zelf ook vragen stellen aan hun HR-commissie.”

Lees meer in het tijdschrift HR Square.

Als lid van HR Square ontvangt u niet alleen het tijdschrift, maar hebt u ook toegang tot de website met het archief en geniet u van stevige prijsreducties op de HR Square Seminaries, de HR Square Masterclass, de HR Square Conference en andere evenementen.

Hoe wordt u lid? Ga naar www.hrsquare.be of contacteer Pascale Lenaers, pascale.lenaers@hrsquare.be, 0471 85 70 42.

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen