< Terug naar overzicht

Acht procent van alle nieuwe gevallen van kanker zijn werkgerelateerd

Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak van werkgerelateerde sterfgevallen in de geïndustrialiseerde samenleving. Jaarlijks sterven meer dan 100.000 mensen omdat ze op hun werkplek zijn blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen.

De cijfers zijn terug te vinden in een onlangs door de European Trade Union Institute (ETUI) gepubliceerd boek ‘Cancer and work – Understanding occupational cancers and taking action to eliminate them’. Volgens recente schattingen is acht procent van de nieuwe gevallen van kanker werkgerelateerd (6 tot 12 procent voor mannen en 3 tot 7 procent voor vrouwen). Het boek werd begin december voorgesteld tijdens de ETUI-conferentie ‘Woman, Work and Cancer’.

“Deze kankers zijn moreel onaanvaardbaar omdat ze gemakkelijk kunnen voorkomen worden, mits de nodige preventieve maatregelen”, zegt Laurent Vogel, senior onderzoeker bij ETUI en co-editor van het boek.

Bovendien leidt blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk tot grote sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid, in Europa en in de rest van de wereld. Het zijn immers vooral arbeiders werkzaam in sectoren zoals schoonmaak, onderhoud en afvalverwerking die veel meer kans hebben om blootgesteld te worden aan kankerverwekkende stoffen, veel meer dan bijvoorbeeld ingenieurs of bankiers. Het risico dat een werknemer kanker krijgt, hangt af van zijn positie op de werkplek. Een onderhoudswerker of een bouwvakker loopt dus een groter risico dan een leidinggevende in hetzelfde bedrijf.

De auteurs wijzen erop dat de onderzoeksbudgetten voor werkgerelateerde kankers peanuts zijn in vergelijking met de budgetten voor onderzoek naar andere vormen van kanker. Ook het aantal studies is de voorbije jaren drastisch gedaald.

Bron: ETUI

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen