< Terug naar overzicht

Alle Belgische sectoren optimistisch: groei van 2 procent haalbaar

Naar halfjaarlijkse gewoonte heeft werkgeversfederatie VBO in het eerste kwartaal van 2017 zijn sectorfederaties bevraagd over de conjuncturele ontwikkelingen in hun sector. En wat blijkt: het optimisme raakt duurzaam verankerd als het over de economische activiteit gaat.

De voorbije 6 maanden laten over het algemeen een gunstig beeld zien. 48 procent van de ondervraagde sectoren heeft de activiteit de voorbije zes maanden zien stijgen, 33 procent noteerde een stabilisatie en slechts 19 procent meldt een daling. In deze laatste groep vinden we de handel, die de omzet door de aanslagen zag teruglopen, en de grafische industrie, die zich aan het aanpassen is aan de digitalisering. Een andere sector in deze groep is de textielsector, waarvoor het Verenigd Koninkrijk de derde belangrijkste afzetmarkt is (12,4 procent van de Belgische export). Die sector heeft de impact van de brexit dan ook nu al gevoeld, met name door de verzwakking van de pond, die de export in euro duurder maakt.

Wat de vooruitzichten voor de komende zes maanden betreft, is het de eerste keer in zes jaar dat geen enkele ondervraagde sector een daling van zijn activiteit verwacht. 33 procent van de sectoren verwacht een verbetering van de activiteit in de komende zes maanden en 67 procent een stabilisatie.

Investeringen

In Europa is de investeringsquote van de ondernemingen in het laatste kwartaal van 2016 fors gestegen tot 12,2 procent van het bbp, de hoogste in 8 jaar. In België gaan de cijfers in dezelfde richting. In bijna alle sectoren bleef het investeringselan de voorbije zes maanden stabiel (81 procent) of werd een stijging genoteerd (14 procent). Op basis van de vooruitzichten mag er bovendien van worden uitgegaan dat de investeringen verder zullen toenemen: 81 procent van de ondervraagde sectoren verwacht dat de investeringsgroei vergelijkbaar zal blijven en 19 procent verwacht een stijging in de komende zes maanden.

Bij de investeringen is innovatie het voornaamste motief, gevolgd door rationalisatie. 67 procent van de ondervraagde sectoren hecht veel belang aan investeringen in innovatie. Verschillende sectoren maken melding van zware investeringen die nodig zijn om hun activiteiten en productie aan te passen aan nieuwe technologieën. Dat is onder andere het geval in de automobielsector, de banksector en grafische industrie met het oog op een overgang naar nieuwe productmodellen of nieuwe economische modellen die door de digitalisering mogelijk worden. Rationalisatie blijft een zeer belangrijk motief voor 57 procent van de sectoren, zowel in de industrie als in de diensten (banken, handel, interim).

Tewerkstelling groeit

De werkgelegenheid zal in 2017 en 2018 blijven toenemen. In het eerste kwartaal van 2017 is de aangroei van de werkgelegenheid in de privésector min of meer stabiel gebleven (1,3 procent) en werden ruim 7200 jobs gecreëerd in vergelijking met het laatste kwartaal van 2016. De enquête toont weinig verandering in de werkgelegenheidsvooruitzichten voor de komende zes maanden.

Een pijnpunt, afgaande op zowel het aantal als de verdeling van de vacatures, is dat steeds meer sectoren nu reeds moeite hebben om het juiste personeel te vinden, zowel hoog- als laaggeschoold.

2 procent groei?

In 2017 kan een groei van 1,8 procent worden verwacht, zoals het VBO zes maanden geleden had voorspeld.   Als de externe risico’s die te maken hebben met de onzekerheid over de brexit en de protectionistische maatregelen van de Amerikaanse president Trump beperkt blijven, meent de werkgeverskoepel dat de jaar-op-jaar groei in 2018 zou kunnen oplopen tot 2 procent.

Pieter Timmermans (gedelegeerd bestuurder van het VBO) schetst enkele mogelijke pijnpunten bij deze optimistische bevraging: “We moeten vermijden dat we evolueren van een groei-economie naar een knelpunteconomie. Ik maak mij ook zorgen over onze aantrekkelijkheid voor buitenlandse investeringen. Met één van de hoogste faciale VENB-tarieven in de wereld, een aftrek voor risicokapitaal die tot vrijwel nul is herleid, en het één na één verdwijnen van een aantal fiscale niches onder druk van de OESO en de Europese Commissie, vormt ons belastingstelsel voor bedrijven vandaag een groot struikelblok voor potentiële buitenlandse investeerders. Een significante verlaging van de vennootschapsbelasting is dan ook cruciaal en uiterst dringend.”

Bron: VBO (vbo.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen