< Terug naar overzicht

Belgische arbeidsmarkt discrimineert vooral op talenkennis en vreemde origine

Voor wie in het buitenland werd geboren en in België wil werken, is een gebrek aan kennis van de landstalen de grootste belemmering bij het vinden van een job. Daarnaast speelt ook het gebrek aan aangepaste jobs, niet-erkende diploma’s en een beperkte wettelijke toegang tot de arbeidsmarkt een rol, zo blijkt uit gegevens van Statbel.

Bijna één op vijf (19 procent) van de werklozen en 11 procent van de inactieven geboren in het buitenland geeft aan niet voldoende kennis te hebben van een van de officiële landstalen en daardoor moeilijker een job te vinden. In het Vlaams Gewest is de kennis van één van de landstalen het laagst (45 procent). Dat in vergelijking met 80 procent in het Waals Gewest en 60 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het aantal mensen met nauwelijks of geen kennis, of een elementaire kennis, is ook veruit het hoogst in het Vlaams Gewest: zo’n 33 procent, tegenover 17 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 9 in het Waals Gewest.

Het ‘belang’ van de EU27-zone

97 procent van alle mensen tussen 15 en 74 jaar met een job zegt niet gediscrimineerd te worden in zijn hun huidige baan. Van wie niet in een EU27-land werd geboren, zegt 6,5 procent te zijn gediscrimineerd in zijn of haar huidige job.

De redenen van discriminatie verschillen. Van die 6,5 procent die niet in een EU27-land werd geboren, geven vier werkenden op vijf (79 procent) aan dat vreemde origine (nationaliteit, huidskleur, accent, godsdienst en/of kledingstijl) de oorzaak van discriminatie was. Drie op vijf (63 procent) werkenden die niet in België maar wél in een land binnen de EU27-zone werden geboren, zeggen dat vreemde origine meespeelt bij discriminatie.

Belgen die zich gediscrimineerd voelen in hun huidige job, ervaart de helft (51 procent) dat omwille van een andere reden dan leeftijd, geslacht, vreemde origine of handicap.

Aan alle werkenden die niet in België werden geboren, en een job hadden voor ze naar ons land verhuisden, werd gevraagd om het niveau van de huidige en de laatste job voor de migratie te vergelijken. De helft van hen (50,3 procent) geeft aan dat het niveau gelijk is gebleven. Nog eens ee derde (32 procent) zegt dat het niveau nu hoger ligt.

Reden van migratie

Ook zijn er verschillen naar specifieke herkomst en geslacht. Meer dan een op vijf (23 procent) werkende vrouwen die in het buitenland werden geboren zegt nu een job van een lager niveau te hebben dan voor ze naar België verhuisden. Ook werkenden die niet in een EU27-land werden geboren, geven vaker aan een job van een lager niveau te hebben.

Wanneer er wordt gevraagd naar de reden van de verhuis, geeft meer dan een op vijf (22 procent) werk als antwoord. De grootste groep (55 procent) gaf echter familiale redenen, gezinshereniging of gezinsvorming als reden om naar België te migreren. De derde meest voorkomende reden, en dan vooral bij mensen die buiten de EU27-zone werden geboren, is internationale bescherming of asiel.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen