< Terug naar overzicht

Belgische bedrijven voorzichtig optimistisch

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) bevraagt zijn 50.000 leden tweemaal per jaar over de toestand van de conjunctuur, de investeringen en de werkgelegenheid. Daaruit blijkt dat de Belgische bedrijven voorzichtig optimistisch zijn.

De Belgische economie geniet al enige tijd van een aantal positieve omgevingsfactoren die zorgen voor een stevige rugwind: aanhoudend lage rentetarieven, gedaalde olieprijzen, een zwakke euro, stijgende aandelenkoersen en een economisch herstel in een aantal Europese landen (Ierland, Spanje, Portugal). Bovendien heeft de federale regering de eerste stappen gezet in een belangrijk dossier voor de werkgevers: het wegwerken van de loonkostenhandicap tegenover de buurlanden.

4 op de 10 sectoren verwachten economische groei

Tegen die achtergrond van conjuncturele en structurele verbeteringen zijn de VBO-leden de voorbije 6 maanden gemiddeld wat optimistischer geworden over de ontwikkeling van de economische activiteit. Daar waar zes maanden geleden 30% van de sectoren nog een daling van de economische activiteit verwachtte, stelt nu bijna 40% een verbetering in het vooruitzicht. Meer dan de helft van de sectoren (56%) durft echter nog steeds niet meer verwachten dan een status quo.

Bijna 1 op de 5 verwacht meer investeringen

Dat het vertrouwen is toegenomen bij de bedrijven, blijkt ook uit het feit dat 18,5% van de sectoren in een toename van de investeringen gelooft gedurende de volgende zes maanden. Ongeveer evenveel sectoren voorspellen een daling. De overgrote meerderheid (63%) mikt op een status quo. Positief is wel dat er een lichte verschuiving optreedt van rationalisatie-investeringen naar uitbreidingsinvesteringen en investeringen in innovatie.

Minder werkgelegenheid

Naast de positieve signalen blijkt uit de bevraging toch nog enige onzekerheid. Zo verwacht meer dan de helft van de bedrijven nog een daling van de tewerkstelling door de loonkostenhandicap en de onzekerheden over de duur van het herstel en de kracht waarmee de economie zal aantrekken. Ook door een aantal herstructureringen en delokalisaties die in de voorbije jaren zijn beslist en nu hun afwikkeling kennen, verwachten heel wat sectoren nog een verdere afkalving van de werkgelegenheid in de tweede jaarhelft. Dat de traditioneel vooroplopende uitzendsector het goed doet, geeft de bedrijven dan weer meer hoop.

 Loonkosten blijven de prioriteit

De halfjaarlijkse enquête bij de sectorfederaties vertelt ook dat de loonkosten nog altijd met voorsprong de belangrijkste bepalende factor zijn voor het economische klimaat in ons land (8,5 op 10). De daling van de olieprijzen (6,5 op 10) en de verzwakking van de euro (3,3 op 10) volgen op respectabele afstand.

Ondanks de gunstige conjuncturele omgevingsfactoren en enkele structurele maatregelen, staat de Belgische economie dus nog maar in een prille fase van het economische herstel en blijven er volgens het VBO belangrijke structurele handicaps bestaan. Het VBO verwacht dan ook dat het conjunctuurherstel in de eerstkomende maanden nog wat aan kracht zal winnen, maar dat het niet veel hoger dan 1,3% in 2015 en 1,7% in 2016 zal uitstijgen. Een groei richting 2% en een sterkere jobcreatie verwacht het pas als de structurele handicaps verder worden aangepakt door bijvoorbeeld een substantiële tax shift gericht op loonkostenverlaging.

Bron: VBO (vbo-feb.be)

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen