< Terug naar overzicht

Belgische werkgevers blijven ook deze zomer jobs creëren

De Belgische arbeidsmarkt blijft groeien: 6 procent van de werkgevers is van plan om medewerkers aan te werven tijdens het derde kwartaal van 2017. Slechts 2 procent zou zijn personeelsbestand inkrimpen. Het verschil, de nettotewerkstellingsprognose, landt zo op +4 of 3 procentpunten hoger dan vorig kwartaal.

Volgens de Manpower Barometer blijft de Belgische arbeidsmarkt het goed doen tijdens het derde kwartaal van 2017. Van de 751 werkgevers die ManpowerGroup eind april in heel het land heeft bevraagd, is 6 procent van plan om medewerkers aan te werven tijdens de periode tot eind september, terwijl 2 procent zijn personeelsbestand zou inkrimpen.

De grote meerderheid of 92 procent van de werkgevers houdt zijn loonmassa status-quo. Na uitzuivering van de seizoenvariaties klimt de nettotewerkstellingsprognose – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat medewerkers zal aanwerven en het percentage dat personeel zal ontslaan – opnieuw in het positief tot +4. Dat betekent dat de tewerkstelling aantrekt met 3 procentpunten, vergeleken op zowel kwartaal- als jaarbasis.

De Belgische economie blijft dus jobs creëren, vooral in de private sector. Toch is het niet enkel rozengeur en maneschijn op het vlak van onze werkzaamheidsgraad. Met 67,2 procent scoren we merkelijk lager dan het Europese gemiddelde (70 procent). Bovendien liggen de regionale cijfers ver uit elkaar: 71,9 procent in Vlaanderen, 61,5 procent in Wallonië en amper 58,7 procent in Brussel. Het is duidelijk dat ons land moet blijven inzetten op de opleiding en activering van werkzoekenden om zo de schaarste aan talent, een hypotheek op de groei van onze bedrijven en economie, op te vangen, aldus het rapport.

Klimt Brussel uit het dal?

De tewerkstellingsdynamiek voor de komende drie maanden verschilt opvallend tussen de drie gewesten. In Brussel voorspelt 10 procent van de bevraagde werkgevers dat ze medewerkers zullen aanwerven tussen vandaag en eind september. De nettotewerkstellingsprognose bereikt er een optimistische score van +7. Dat is 6 procentpunten hoger vergeleken op kwartaal- en op jaarbasis. Het was al van het eerste kwartaal 2013 geleden dat het tewerkstellingsklimaat zo gunstig was in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In Vlaanderen (+4) stijgt de nettotewerkstellingsprognose met 2 punten ten opzichte van vorig kwartaal en houdt ze gelijke voet met de score van het derde kwartaal 2016. De cijfers in Wallonië (0) daarentegen blijven glansloos en stagneren (+1 procentpunt) vergeleken met vorig kwartaal en dezelfde periode vorig jaar.

Optimistische sectoren: ‘financiële dienstverlening’ en ‘transport en logistiek’

De werkgevers uit negen van de tien bevraagde sectoren voorspellen dat ze in het derde kwartaal van 2017 mensen zullen aanwerven. De grootste dynamiek vinden we terug in de sectoren ‘financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/diensten’ (+9) en ‘transport, logistiek en communicatie ‘(+8, de meest optimistische score in meer dan vijf jaar).

Nog vier andere sectoren laten zich positief (+5) uit: de ‘groot- en kleinhandel’, de ‘bouw, de winning van delfstoffen’ en de sector van de ‘openbare diensten/onderwijs/gezondheidszorg/maatschappelijke dienstverlening’. De werkgevers uit de ‘landbouw/jacht/bosbouw en visserij’ (+2) en uit de ‘horeca’ (+1) stellen zich voorzichtiger op, terwijl hun collega’s uit de ‘maakindustrie’ (-2) meer pessimistische cijfers voorspellen.

Het werkgeversvertrouwen neemt toe in acht van de tien sectoren, zowel ten opzichte van vorig kwartaal als van dezelfde periode in 2016.

Optimisme vooral bij grote en middelgrote bedrijven

De werkgevers van de vier bedrijfscategorieën (volgens aantal werknemers) hebben positieve tewerkstellingsvooruitzichten voor het volgende kwartaal. Gedreven door een aantal macro-economische factoren, voorspellen vooral de grote ondernemingen (≥ 250 werknemers) en de middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) optimistische cijfers, respectievelijk +33 en +25.

Meer bescheiden, maar toch positieve tewerkstellingskansen vinden we bij de kleine (10-49 werknemers) bedrijven (+10). Hun collega’s van de microbedrijven (< 10 werknemers) blijven daarentegen een stuk voorzichtiger (+2).

Bron: ManpowerGroup (manpowergroup.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen