< Terug naar overzicht

Belgische wervingsintenties op zeer hoog niveau

De nettotewerkstellingsprognose bereikt in België de zeer gunstige waarde van +33 procent, een stijging van 8 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en van 3 punten in vergelijking met het vierde kwartaal van 2021. Achter dat cijfer schuilen echter grote verschillen tussen de gewesten, waar Vlaanderen duidelijk voorzichtiger is dan Brussel en Wallonië.

De activiteit op de arbeidsmarkt zou in het vierde kwartaal van 2022 groot moeten blijven. Dat is een van de lessen die we kunnen trekken uit de meest recente ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten. Volgens de enquête, waarbij eind juli 512 werkgevers werden bevraagd, is 46 procent van hen van plan hun personeelsbestand in de loop van de komende drie maanden uit te breiden, terwijl 13 procent van plan is personeel te laten afvloeien. 39 procent van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de nettotewerkstellingsprognose – dat is: het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet – de zeer gunstige waarde van +33 procent. Dat is een stijging van 8 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en van 3 punten in vergelijking met het vierde kwartaal van 2021.

Persoonlijkheid en soft skills

"In een steeds onzekerder economisch klimaat dat gekenmerkt wordt door geopolitieke spanningen, verhoogde kostendruk en stijgende inflatie, toont onze enquête aan dat de Belgische werkgevers veerkrachtig zijn door op het vlak van tewerkstelling op koers te blijven”, zegt Sebastien Delfosse, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “Ondanks het feit dat werkgevers geconfronteerd worden met een ongekend tekort aan talent – drie op de vier wordt er in België door getroffen –, zijn ze nog steeds bereid het risico te nemen om mensen aan te werven en melden ze zeer optimistische wervingsvooruitzichten.”

Bij ManpowerGroup merken ze op dat de schaarste ervoor zorgt dat werkgevers het geweer van schouder veranderen. “In afwachting dat de talentenpool zich vult,” zegt Delfosse “werven steeds meer bedrijven aan op basis van persoonlijkheid en soft skills door meer te investeren in opleiding via innovatieve integratietrajecten. Werkgevers willen ook aantrekkelijker worden door meer in te spelen op de nieuwe verwachtingen van kandidaten.”

De enquête toont onder meer aan dat de werkgevers van het segment van de kleine ondernemingen (10-49 werknemers) de hoogste nettotewerkstellingsprognose (+41 procent) melden, vóór die van de grote ondernemingen (≥ 250 werknemers / 37 procent).

Voorzichtig Vlaanderen

De werkgevers in de drie gewesten van het land melden positieve wervingsintenties: zeer optimistisch in Brussel (+41 procent procent) en Wallonië (+35 procent) en voorzichtiger in Vlaanderen (+22 procent).
De nettotewerkstellingsprognose is sterk gestegen in Brussel, zowel in vergelijking met het vorige kwartaal als ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021, met respectievelijk 22 en 10 procentpunten: in Brussel is meer dan één bevraagde werkgever op de twee (52 procent) van plan om tegen eind december nieuwe jobs te creëren.

In Wallonië stijgen de wervingsintenties met 2 punten, zowel ten opzichte van het vorige kwartaal als in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar: 45 procent van de Waalse werkgevers is van plan personeel aan te werven.

In Vlaanderen daalt de nettotewerkstellingsprognose daarentegen met 3 en 7 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, en komt daarbij op +22 procent te staan, licht boven als het Europese gemiddelde (+21 procent). 41 procent van de bevraagde werkgevers in Vlaanderen is van plan hun personeelsbestand uit te breiden, maar 19 procent zal het naar verwachting laten inkrimpen.
"Deze gewestelijke verschillen kunnen verklaard worden door de prognoses op sectoraal niveau, waarbij de private tewerkstelling in de industrie in Vlaanderen meer onder druk staat", aldus Sébastien Delfosse.

Voorzichtige maakindustrie

De werkgevers in alle bevraagde sectoren verwachten dat er tegen eind december nieuwe banen zullen bijkomen. De werkgevers in de sector ‘Financiën, banken, verzekering en vastgoed’ zijn het meest optimistisch en melden de sterkste nettotewerkstellingsvooruitzichten ooit in deze sector sinds het begin van de enquête in België in 2003 (+59 procent). Bijna 7 op de 10 (68 procent) bevraagde werkgevers in deze sector zijn van plan om nieuwe banen te creëren.

Ook in de sector 'Openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening' (+38 procent), de sector 'Andere diensten' (Gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten: +38 procent) en de sector 'Horeca, cultuur en vrije tijd' (+38 procent) zijn de wervingsprognoses zeer gunstig.

De wervingsintenties blijven zeer hoog in de sector 'IT, Technologie, Telecom, Communicatie & Media' (+30 procent), wat de sterke vraag naar digitale profielen bevestigt.

De tewerkstellingsvooruitzichten zijn heel wat voorzichtiger in de sector 'Groot- en detailhandel' (+24 procent) en in de Bouwsector (21 procent), terwijl de werkgevers in de Maakindustrie (+11 procent) voor het vierde opeenvolgende kwartaal dalende vooruitzichten melden.

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen