< Terug naar overzicht

Berichten over sociale verkiezingen moeten aangeplakt blijven

U wil de berichten aangeplakt tijdens de verkiezingsprocedure verwijderen nu de sociale verkiezingen achter de rug zijn? Dan leest u hier best nog eens de wetgeving omtrent de termijnen van aanplakking en bewaring van de verkiezingsdocumenten.

Einde van de aanplakking van de uitslag op Y+86

Uiterlijk twee dagen na de stemming (dag Y + 2 tussen 11 en 24 mei 2016 in functie van de datum van uw sociale verkiezingen), moet u het bericht aanplakken met het verkiezingsresultaat en de samenstelling van de ondernemingsraad (OR) en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW), met de werkgeversafgevaardigden en hun plaatsvervangers inbegrepen.

Dit bericht moet aangeplakt blijven tot Y+86 (tussen 3 en 16 augustus 2016).

Einddatum van de aanplakking van de andere berichten op Y+17

De volgende berichten moeten aangeplakt blijven tot Y+17 (tussen 26 mei en 8 juni 2016):

  • verkiezingsdatum
  • verkiezingskalender
  • neerlegging van de kiezerslijsten
  • kandidatenlijsten
  • samenstelling en verdeling van de stembureaus
  • overhandiging van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen.

Na deze datum en tot Y+86 moeten deze berichten nog ter beschikking gesteld worden van de werknemers op hun eenvoudig verzoek.  Een bericht dat de plaats aangeeft waar deze berichten geraadpleegd kunnen worden moet aangeplakt worden op een zichtbare en toegankelijke plaats.

Het bewaren van de verkiezingsdocumenten tot Y+25

De verkiezingsdocumenten zijn de documenten die u op Y+1 ontvangen heeft in een verzegelde omslag.  U moet deze bewaren tot de dag Y+25 (tussen 3 en 16 juni 2016), tenzij een beroep is ingesteld tegen uw verkiezingsresultaten. In dat geval moet u deze omslag afgeven aan de rechtbank.

Bron: Securex (securex.eu)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen