< Terug naar overzicht

Betere managers leiden productievere bedrijven

De kwaliteit van het management heeft een positieve impact op de productiviteit van industriële bedrijven. Ook betere prestaties en een hoger salaris van topmanagers gaan hand in hand. Al is er een aantoonbaar plafond. CEO’s die meer dan 600.000 euro per jaar verdienen, presteren niet significant beter dan hun collega’s met een jaarloon tussen 400.000 en 600.000 euro.

Industriële bedrijven met een hogere kwaliteit van het management presteren beter. Een hoge productiviteit en meer internationale activiteiten van het bedrijf gaan vaak samen met een hogere managementkwaliteit van de leiding. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en het CBS, het Nederlandse Centraal Bureau voor Statistiek.

De kwaliteit van het management van een representatieve groep van ongeveer 450 grotere industriële bedrijven is in 2018 gemeten door de Rijksuniversiteit Groningen en Rabobank. Het CBS heeft de enquêteresultaten gecombineerd met bedrijfseconomische gegevens en informatie over hun hoogste baas, de CEO.

De resultaten laten een duidelijk positieve samenhang zien tussen de overall-kwaliteit van het management en de gemiddelde arbeidsproductiviteit. Met andere woorden, beter geleide bedrijven zijn gemiddeld productiever dan minder goed geleide bedrijven. Deze conclusie blijft staan wanneer rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de bedrijfsomvang en de bedrijfstak waarin het bedrijf actief is.

De totaalscore van de kwaliteit loopt van 0 (zeer slecht) tot 5 (uitmuntend) en omvat vier deelscores: de inrichting van de werkprocessen en operaties, doelstellingen voor de lange termijn en de vertaling ervan naar haalbare doelstellingen voor de korte termijn, het verzamelen, analyseren en vertalen van prestatiedata voor het monitoren van de realisatie van de gestelde doelen, en personeelsmanagament in de brede zin.

De aangetoonde samenhang tussen managementkwaliteit en arbeidsproductiviteit is het sterkst voor het terrein ‘monitoring van de realisatie van gestelde doelen’. Verder onderzoek is echter nodig om dit te verklaren.

Verloning CEO

Ook blijkt dat de managementkwaliteit tot een bepaald niveau positief samenhangt met het salaris van de CEO. Anders gezegd, beter betaalde topmanagers lijken tot op zekere hoogte ook beter te presteren. Het positieve verband lijkt te stagneren boven de 600.000 euro. De managementkwaliteit bij bedrijven met een CEO die meer dan 600.000 euro verdient, verschilt niet significant van die bij bedrijven met een CEO die 400.000 tot 600.000 euro verdient. Hierbij moet worden opgemerkt dat de gevonden relatie wordt beïnvloed door allerlei factoren waar nu nog geen rekening mee is gehouden, zoals bedrijfsprestaties of andere karakteristieken van het bedrijf, dan wel eigenschappen van de CEO.

De managementkwaliteit hangt bovendien ook samen met het aantal jaren dat de CEO aan het roer staat van het bedrijf. De langstzittende CEO’s werken bij bedrijven met de laagste managementkwaliteit. Dit geldt zowel voor de totaalscore als voor de onderliggende terreinen. Vooral op het terrein van personeelsmanagement scoren de langstzittende CEO’s fors lager. De CEO’s die juist kort als bestuurder actief zijn, halen de beste scores. Uit aanverwant internationaal onderzoek is bekend dat de bedrijfsprestaties vaak minder worden naarmate CEO’s langer aan het roer staan.

Bron: CBS

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen