< Terug naar overzicht

Bijna 9 op de 10 werkgevers vinden dat 55-plussers even goed of zelfs beter presteren

CEO’s en HR-managers blijken in een recente bevraging hun werknemers boven de 55 uitstekend te beoordelen. Die positieve appreciatie is echter niet het resultaat van een specifieke HR-aanpak, want daar zijn de werkgevers minder mee bezig. 40 procent van de werkgevers wierf het voorbije jaar dan ook geen enkele 55-plusser aan.

Werkgevers menen dat 55-plussers meer betrokken zijn bij de organisatie, meer respect tonen, hogere kwaliteit afleveren, en meer collegiaal zijn. Ongeveer een kwart van de respondenten meent dat werknemers boven de 55 slechter scoren dan hun jongere collega’s op het vlak van duur en frequentie van kortstondig absenteïsme en op het vlak van flexibiliteit, maar hier tegenover staat een grotere groep van ongeveer 30 procent die meent dat ze op die kenmerken juist beter scoren dan hun jongere collega’s. 23 procent van de respondenten meent wel dat oudere werknemers minder productief zijn dan jongere, terwijl slechts een kleine 10 procent het tegendeel beweert.  

Kleine instroom  

Ondanks de positieve ervaring en appreciatie werven ondernemingen ouderen maar moeilijk aan. Aan hun prestaties ligt het niet. In de bevraging geven de werkgevers aan dat nieuw aangeworven werknemers boven de 55 voor 62 procent even goed scoren als werknemers boven de 55 die ze reeds lang in dienst hebben. 21 procent van de respondenten vindt zelfs dat ze nog beter scoren dan hun oudere collega’s met veel anciënniteit die ze komen vervoegen.  

En toch zijn werknemers boven de 55 in de nieuwe aanwervingen ondervertegenwoordigd. 82 procent van de werkgevers wierf minder dan 10 procent 55-plussers aan in de afgelopen 12 maanden.  

Wachten op de wetgever?  

Opeenvolgende regeringen nemen al jaren maatregelen om oudere werknemers beroepsactief te houden. Bij de werkgevers is de ‘mindshift’ al gemaakt: het etiket ‘oud’ wordt op een werknemer in grote meerderheid niet opgeplakt vóór de leeftijd van 55 jaar. Uit een onderzoek van Acerta van 2016 blijkt bovendien dat gemiddeld bijna 30 procent van de beroepsactieven 50 jaar of ouder is.  

Daarom meent HR-dienstverlener Acerta dat het ook niet meer opgaat om werkgevers te verplichten om op ondernemingsvlak een bijzonder werkgelegenheidsplan te voorzien voor 45-plussers omdat die als oudere werknemer zouden worden aanzien (cao nr. 104 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten in 2012), of om een recht op outplacement te geven aan elke 45-plusser die ontslagen wordt, ongeacht zijn anciënniteit (cao nr. 82 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten in 2002). De in deze regelgevingen opgenomen leeftijdsgrens zou beter verhoogd worden naar 55 jaar. Dit is overigens ook ongeveer de leeftijdsgrens die voorzien is door de gewesten om een specifieke RSZ-bijdragenvermindering te voorzien bij aanwerving of tewerkstelling van een oudere werknemer (Brussel en Vlaanderen voorzien een minimumleeftijd van 55 jaar; Wallonië kent reeds een beperkte vermindering toe vanaf de leeftijd van 54 jaar).  

Bron: Acerta (acerta.be)

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen