< Terug naar overzicht

Dit vragen uw jonge medewerkers

Drie op de vier jonge medewerkers is tevreden met zijn loopbaan. Maar slechts 13% van hen is helemaal tevreden, de HR-afdeling kan dus zeker voor nog wat verbetering zorgen.

Dat laat het nieuwste Young Professional Onderzoek 2015 zien, een samenwerking van de Vrije Universiteit Amsterdam, Stichting 4YoungPeople en Careerwise.nl, afgenomen bij 900 deelnemers.

Carrière sturen blijkt moeilijk

De mate waarin jonge professionals zelf sturing geven aan hun loopbaan, blijkt volgens dit onderzoek erg laag. Bij het proactief loopbaandoelen stellen en de vertaling hiervan naar concrete acties kan HR dus zeker en vast een handje helpen: iets wat in de praktijk vaak nog niet gebeurt.

Nochtans is het craften van je eigen werk en loopbaan cruciaal om inzetbaar en bevlogen te worden én te blijven. Zeker in deze tijden van werkonzekerheid en tijdelijke aanstellingen. Verder maken jonge professionals nog te weinig gebruik van hun netwerk, wat net een belangrijke loopbaancompetentie is in deze krappe arbeidsmarkt.

Jonge mannen beter in zelfprofilering

Een positieve vaststelling van het onderzoek is dat jonge professionals bovengemiddeld scoren op reflecterende loopbaancompetenties zoals ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’. De mate waarin de jonge professional hierover communiceert naar anderen verschilt tussen mannen en vrouwen. Mannen scoren immers hoger op de loopbaancompetentie zelfprofilering dan vrouwen.

Ondernemers en freelancers het meest bevlogen

Uit het onderzoek blijkt ook dat het investeren in je eigen loopbaancompetenties leidt tot meer bevlogenheid en meer tevredenheid over je eigen loopbaan. Net zoals vorig jaar scoren jonge freelancers en ondernemers dan ook hoger op bevlogenheid dan jonge professionals met een tijdelijk of vast contract.

Jonge professionals met een dienstverband die er echter wel in slagen hun eigen werk proactief vorm te geven, zijn ook meer bevlogen. Daarnaast ervaren ze een bovengemiddelde mate van autonomie en afwisseling in hun werk.

Jongeren zeggen te vaak ‘ja’

Tot slot blijkt dat jonge professionals relatief snel extra taken en projecten op zich nemen die buiten hun reguliere werkzaamheden vallen. In combinatie met het feit dat ze minder goed zijn in het proactief verlagen van emotionele en mentale taakeisen, kan de ervaren werkdruk hierdoor oplopen. Denk bijvoorbeeld aan het nemen van lastige beslissingen of het leveren van emotioneel inspannend werk. Hier ligt een taak voor leidinggevenden en HR om deze werkstress tijdig te herkennen 

Mentale klachten zijn dan ook steeds vaker de oorzaak van verzuim. De oplossing is job crafting en het leren omgaan met verwachtingen om zo het werkplezier te vergroten. Jongeren hebben immers veel meer zelf in de hand dan ze vermoeden. 

Bron: PW De Gids (pwdegids.nl)

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen