< Terug naar overzicht

Duaal leren in de lift, maar technisch onderwijs blijft achter

Vanaf 1 september 2019 start duaal leren officieel. Ongeveer 100 scholen dienden bijna 400 aanvragen in om vanaf volgend schooljaar leren op de schoolbanken met leren op de werkplek te combineren. Een echte trendbreuk zal er echter pas komen als ook meer technische opleidingen in de derde graad van het technisch onderwijs (TSO) en Secundair-na-Secundair (Se-n-Se) duaal gaan. Nu zijn de aanvragen vooral geconcentreerd in de specialisatiejaren van het beroeps-secundair onderwijs (BSO).

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) evalueerde de aanvragen voor duaal leren voor volgend schooljaar. Via Syntra Vlaanderen vroeg de SERV de sociale partners die in de sectorale partnerschappen zetelen naar hun inschatting. Zij bekeken in welke mate de voorstellen op de arbeidsmarkt gericht zijn. Zowel de arbeidsmarktinfo, de regionale spreiding van de aanvragen, het lokaal overleg en samenwerking, expertise en infrastructuur en de visie op duaal leren kwamen aan bod. Het oordeel was voor 339 aanvragen positief (85 procent). Daarnaast kregen 58 aanvragen een ongunstige beoordeling omdat er onvoldoende spreiding was of er een risico bestond op het vinden van onvoldoende leerwerkplekken, of het ontbreken van expertise en/of uitrusting op de leerplaats.

Groeimarge

De nieuwe opleidingen duaal leren gaan volgend schooljaar van start, maar de sociale partners kijken al verder. Het draagvlak voor duaal leren moet nu snel breder worden zodat meer leerlingen hier voluit kunnen voor kiezen. In oktober 2018 waren er nog maar 1098 leerlingen in duaal leren ingeschreven. Het komt er dus op aan scholen te stimuleren om buiten de grenzen van het vroegere leren en werken te kijken en duaal leren echt toe te passen zoals het bedoeld is.

De sociale partners zien in de eerste plaats groeimogelijkheden in duale opleidingen met een dubbele finaliteit. Dat zijn vooral meer technische richtingen in het TSO en Se-n-Se. Een forse groei van duaal leren ligt daar voor het grijpen.

Voorts vinden de sociale partners het belangrijk dat scholen in een bepaalde regio goede afspraken maken over de spreiding van het duaal aanbod zodat naburige scholen niet dezelfde opleiding aanbieden voor weinig leerlingen zonder enige vorm van samenwerking. Zij moeten er ook over waken dat er geen overaanbod komt in bepaalde richtingen want zo komt het voorzien in voldoende leerwerkplekken in gevaar.

Het is de ambitie van de sociale partners om ook in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs duaal leren in te voeren.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen