< Terug naar overzicht

Economische werkloosheid van 1,41 procent geeft bedrijven ademruimte

Het percentage arbeidsdagen dat om economische redenen niet is gepresteerd, is in het eerste kwartaal van 2019 gestegen naar 1,41 procent. In 2018 was de economische werkloosheid (EWL) onder arbeiders nog naar een historisch dieptepunt gezakt. Er is dus weer een kleine reserve aan arbeidsuren.

Het percentage economische werkloosheid (EWL) onder arbeiders ligt met 1,41 procent beduidend hoger zowel in vergelijking met het vorige kwartaal als met het overeenstemmende kwartaal van 2018. Heel verrassend is dat niet: de economische werkloosheid zakte in 2018 naar een historisch dieptepunt. Bij een daling van de economische activiteit was te verwachten dat het aantal dagen economische werkloosheid zou stijgen.

“Het is om economische schommelingen op te vangen, dat economische werkloosheid bestaat: dat systeem moet voorkomen dat werkgevers als een jojo met afdankingen en aanwervingen op schommelingen moeten reageren. De kostprijs van een ontslag maakt het bovendien niet zo vanzelfsprekend om op de eerste dip van de economische productie te reageren met ontslag van werknemers”, zegt Dirk Vanderhoydonck, Director Acerta Consult. “Tegelijk is economische werkloosheid natuurlijk ook een voorzichtig knipperlicht. In de huidige context durven we toch te veronderstellen dat we niet meteen te vrezen hebben dat het knipperlicht op rood zal springen. Werkgevers kijken wel uit om mensen te snel te laten gaan, ze zouden ze weleens heel snel weer nodig kunnen hebben. En vind ze dan maar in deze tijden van structurele arbeidskrapte. Die arbeidskrapte heeft er hier en daar ook voor gezorgd dat ondernemingen niet zomaar elke opdracht konden aanvaarden. Als ze merken dat er weer wat speling zit op de arbeidsuren, zullen ze zich ook weer comfortabeler voelen om meer opdrachten binnen te halen, zonder te hoeven vrezen dat ze de mensen niet zullen hebben om het werk te doen. Al bij al is 1,41 procent economische werkloosheid dus nog geen drama”, zegt Vanderhoydonck.

Economische werkloosheid werkt

Na analyse van de cijfers over het 4e kwartaal 2018 stelde Acerta reeds vast dat er in de laatse maanden van 2018 een stijgende tendens was inzake economische werkloosheid. Het leek een aanduiding dat de economische activiteit lichtjes daalde. Over Q4 van 2018 zei Vanderhoydonck: “0,86 procent economische werkloosheid is nog altijd zeer bescheiden, maar het is wel een verhoging die erop wijst dat we best alert blijven.” De eerste cijfers van 2019 bevestigen nu dat we waakzaam moeten blijven. Maar reden tot paniek is er niet. Vanderhoydonck: “Daarvoor zou de economische werkloosheid moeten blijven stijgen en dat doet ze niet. We zien dat het EWL-percentage in januari 2019 het hoogste was, in de daaropvolgende maanden is het alweer wat gezakt. Economische werkloosheid is in de eerste plaats een systeem om tijdelijke economische ups & downs op te vangen en wat we nu vooral mogen vaststellen is dat het systeem werkt. Voorlopig zijn er nog geen aanwijzingen dat in de komende maanden beduidend meer economische werkloosheid zal moeten worden ingeroepen.”

Brussel buitenbeentje

In de cijfers over EWL valt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op door, ten eerste, een hoger percentage in maart dan in de maanden ervoor en, ten tweede, vooral het lage cijfer: 0,16 procent economische werkloosheid slechts. De stijging t.o.v. het vierde kwartaal 2018 is er het hoogst van alle Gewesten. Vanderhoydonck: “Een belangrijk deel van de arbeiders die in het Brussels Gewest werken, leveren ondersteunende arbeid aan vooral dienstenbedrijven, het soort arbeid dat altijd nodig is, zoals onderhoud, catering… De stijging van het percentage economische werkloosheid is dan wel hoog, maar in absolute cijfers blijft de economische werkloosheid in Brussel verwaarloosbaar.”

Vlaanderen noteert traditioneel een iets hoger economisch werkloosheidspercentage dan Wallonië en dat is in het eerste kwartaal 2019 niet anders. De tendens van een hoger maar niet systematisch stijgend EWL tekenen we in beide landsdelen op.

“Kijken we naar de verhouding economische werkloosheid tot de grootte van de bedrijven, dan stellen we overal de stijging vast. Zij is het grootst waar het percentage EWL het laagst was, namelijk in bedrijven met meer dan 100 werknemers. In de kleinere bedrijven was het percentage al iets hoger, daar stijgt EWL minder hard”, zegt Vanderhoydonck.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen