< Terug naar overzicht

Een medewerker is met verlof: mag ik hem storen?

Een medewerker is op reis vertrokken en intussen doen er zich problemen voor die hij of zij het best kan aanpakken. Dan is het zeker verleidelijk even te bellen en te vragen of hij hulp kan bieden. Maar mag dat zomaar?

Het moment waarop een werknemer of een afdeling vakantie neemt, is het resultaat van een akkoord. Zowel de werkgever als de werknemer is akkoord gegaan dat er op een bepaald moment vakantie genomen wordt.

Wanneer u uw onderneming of een afdeling met vakantie wil laten gaan, dan werden de vakantiedata vastgesteld door het paritair comité. Deed het paritair comité dat niet, dan is het de ondernemingsraad die de vakantiedata vaststelt en als deze hierover geen beslissing nam, is het aan de syndicale delegatie om samen met u als werkgever de vakantiedata te bepalen. Is er ook geen syndicale delegatie, dan moet u met uw werknemers tot een akkoord komen om de vakantiedata vast te leggen.

Ook wanneer het in uw onderneming de gewoonte is om iedereen individueel zijn vakantie te laten kiezen, dan nog moet er een akkoord zijn tussen u en die werknemer die op een bepaald moment vakantie wil.

Eens er een akkoord is over het moment waarop vakantie kan worden opgenomen, dan kan u daar niet eenzijdig op terugkomen. Het gaat dan om een afspraak, een verbintenis tussen u en uw werknemer.

Afspraak is afspraak

Tijdens hun vakantie moeten uw werknemers niet voor u beschikbaar blijven. U mag proberen hen te contacteren tijdens hun vakantie, maar zij zijn niet verplicht aan uw oproep een gevolg te geven.

Neemt hij toch de telefoon op en u vindt dat het nodig is dat hij opnieuw aan het werk gaat, dan is er een probleem. Zodra er een akkoord is over het moment waarop uw werknemer vakantie neemt, dan mag hij weigeren te komen werken op die dagen waarop vakantie gepland was. Een akkoord blijft een akkoord tot beide partijen het eens zijn om het te veranderen. Beide partijen, dat wil zeggen u én uw werknemer. Daarbij kunt u uw werknemer niet dwingen op de gemaakte afspraken terug te komen.

Is de werknemer bereid zijn vakantiedata te herzien, dan moet hij de dagen die hij niet opneemt, later in het jaar opnemen.

Louter telefoontje

Maar misschien loopt het zo'n vaart niet en is uw probleem met een eenvoudig telefoontje naar uw werknemer opgelost. Ook dan is er bij hem geen verplichting die telefoon te beantwoorden. Doet hij het toch, dan is er geen vuiltje aan de lucht en kan de vakantie gewoon voortgaan.

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen