< Terug naar overzicht

Een op drie werknemers voelt zich slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

Belgische werknemers hebben steeds meer het gevoel slachtoffer te zijn van grensoverschrijdend gedrag. Vooral ongewenst seksueel gedrag kent op één jaar tijd een belangrijke stijging. Maar ook de melding van pesterijen en agressie namen sterk toe.

Dit blijkt uit het nieuwe onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 1500 werknemers. De enquête werd afgenomen vlak na de #MeToo-periode en heeft wellicht een impact op de perceptie van grensoverschrijdend gedrag.

Een derde van de Belgische werknemers geeft aan met een of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag te worden geconfronteerd, een stijging van 11 procent op een jaar tijd. Meer dan een op vijf (21 procent) zegt last te hebben van agressie op de werkvloer, 17 procent geeft aan gepest te worden, 16 procent voelt zich gediscrimineerd en 5 procent voelt zich slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag. De algemene stijging is vooral te verklaren door het feit dat meer mensen het gevoel hebben geconfronteerd te worden met ongewenst seksueel gedrag (+28 procent).

Toch dient minder dan een op honderd werknemers die zich slachtoffer voelen een verzoek in bij zijn externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Slechts 13 procent van de verzoeken bij een externe dienst is of leidt tot een formeel verzoek. Dit zijn de verzoeken voor pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk opgeteld. Het aantal werknemers dat zegt zulk gedrag te ervaren, stijgt dubbel zo snel als het aantal werknemers dat hiervoor daadwerkelijk een verzoek indient bij de externe dienst. Er is dus een toenemende onvrede over relaties op het werk die niet volledig vertaald wordt in een stijgend aantal klachten over pesterijen.

Forse stijging van perceptie van ongewenst seksueel gedrag

Vooral het aantal werknemers dat ongewenst seksueel gedrag aangeeft, stijgt fors. Op een jaar tijd is het aantal klachten hierover gegroeid tot 28 procent. In vier op vijf gevallen duidt het slachtoffer iemand uit de eigen organisatie aan als dader. In 15 procent is dit de leidinggevende, in de helft een collega en in 14 procent zelfs een groep collega’s. Een op vijf keer duidt het slachtoffer een extern persoon aan als dader.
Vooral werknemers jonger dan 25 jaar voelen zich slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag op het werk (14 procent). Bij de 25-29-jarigen voelt ‘nog maar’ 9 procent zich slachtoffer en van zodra een werknemer de 30 voorbij is, daalt de respons naar 4 procent. Bij de 30-plussers zien we ook geen verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen onder de 30 voelen zich vaker slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag (12 procent) dan mannen (9 procent).

Agressie en discriminatie

Ook de perceptie van pestgedrag blijft stijgen: 17 procent van de werknemers voelt zich slachtoffer van pestgedrag, een toename van 14 procent op een jaar tijd. In minder dan de helft (45 procent) van de gevallen wordt met de vinger gewezen naar de leidinggevende, in 32 procent is dat een collega, in 16 procent een groep collega’s en in 7 procent een externe persoon. De leidinggevende wordt steeds minder gezien als verantwoordelijke (daling van 54 procent naar 45 procent).
Werknemers voelen zich vaker gepest in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen (21 procent versus 15 procent), maar er zijn geen verschillen op het vlak van leeftijd, geslacht, opleiding of statuut.

Ruim 21 procent van de werknemers zegt vandaag op de werkvloer slachtoffer te zijn van fysieke of verbale agressie. Dit is een toename van 13 procent op een jaar tijd. Meestal door iemand buiten de organisatie (37 procent), zoals een klant, leverancier of patiënt. Een op vier ervaart agressie van zijn leidinggevende, 29 procent van een collega en 9 procent van een groep collega’s.

Net zoals bij de perceptie van pesterijen op de werkvloer, ervaren werknemers ook meer agressie in Wallonië en Brussel (24 procent) dan in Vlaanderen (19 procent). Er zijn geen verschillen in geslacht, leeftijd, statuut of opleiding.

Ten slotte voelt 16 procent van de werknemers zich gediscrimineerd, in de meeste gevallen door zijn leidinggevende (42 procent). Bijna een op drie (29 procent) wijst naar een collega; 19 procent voelt zich gediscrimineerd door een groep collega’s en 10 procent door externen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen