< Terug naar overzicht

EU keurt nieuwe regels goed voor beter evenwicht tussen werk en privé voor ouders en mantelzorgers

De Europese Raad keurde vorige week een nieuwe richtlijn goed die moet zorgen voor een beter evenwicht tussen werk en privé voor ouders en mantelzorgers. De nieuwe wet verruimt het gebruik van verlof om gezinsredenen en flexibele werkregelingen.

De nieuwe richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers heeft tot doel de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten en het gebruik van verlof om gezinsredenen en flexibele werkregelingen te verruimen. De wet biedt werknemers ook de mogelijkheid om zorgverlof op te nemen voor familieleden die hulpbehoevend zijn. Zij zorgt ervoor dat ouders en mantelzorgers beter in staat zullen zijn hun beroepsleven en privéleven met elkaar te verzoenen.

De belangrijkste elementen van de richtlijn zijn de volgende.

  • Vaderschapsverlof: vaders of tweede ouders zullen rond de geboorte van hun kind ten minste tien werkdagen verlof kunnen opnemen met een even hoge vergoeding als momenteel op EU‑niveau voor moederschapsverlof geldt. Het recht op vaderschapsverlof zal niet afhangen van een minimumdienstverband. Aan de vergoeding voor vaderschapsverlof kan echter wel de voorwaarde van een minimumdienstverband van zes maanden zijn verbonden.
  • Ouderchapsverlof: elke ouder heeft een individueel recht op vier maanden betaald ouderschapsverlof, waarvan twee maanden niet tussen ouders kunnen overgedragen worden. Het niveau van de vergoeding en de leeftijdsgrens van het kind worden door de lidstaten bepaald.
  • Zorgverlof: een nieuw concept op EU-niveau voor werknemers die zorgen voor familieleden die om ernstige medische redenen zorg- of hulpbehoevend zijn. Mantelzorgers zullen vijf werkdagen per jaar mogen opnemen. De lidstaten kunnen hun eigen referentieperiode hanteren, per geval verlof toekennen en aanvullende voorwaarden introduceren voor het uitoefenen van dit recht.
  • Flexibele werkregelingen: het recht van ouders om flexibele werkregelingen aan te vragen, wordt uitgebreid tot werkende mantelzorgers.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen