< Terug naar overzicht

FOD Werk helpt psychosociale risico’s ontdekken

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft een online-tool gepubliceerd die werkgevers een indicatie moet geven met welke psychosociale risico’s hun medewerkers worden geconfronteerd.

De werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor het welzijnsbeleid in zijn onderneming en moet een preventiebeleid voeren op het gebied van psychosociale risico’s. Dit betekent concreet dat de werkgever een risicoanalyse van de psychosociale aspecten moet uitvoeren om deze risico’s op een effectieve en efficiënte manier te voorkomen.

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOF WASO) heeft een aantal instrumenten ter voorkoming van psychosociale risico’s op punt gesteld, waaronder de ‘Knipperlichten Psychosociale Risico’s’. Deze tool kan gebruikt worden om een eerste indicatie te krijgen van de aanwezigheid van psychosociale risico’s in de onderneming en van het niveau waarop ze voorkomen. Het instrument bestaat uit een vragenlijst die moet worden ingevuld door een beperkte groep personen, representatief voor de onderneming.

Module 1 houdt een eerste snelle beoordeling in die wordt gebaseerd op objectieve en cijfermatige indicatoren. In deze module wordt nagegaan of 12 knipperlichten met betrekking tot psychosociale risico’s al dan niet voorkomen. Een eerste diagnose wordt zo verkregen onder de vorm van een kleurencode: groen licht (weinig problemen), oranje licht (waarschuwingsfase) en rood licht (alarmfase). In functie van de verkregen resultaten wordt al dan niet aanbevolen om ook module 2 in te vullen. De tweede module houdt een verder doorgedreven analyse in van de toestand in de onderneming en leidt tot een nauwkeurigere prediagnose.

Let op: de ‘knipperlichten’ vervangen de risicoanalyse niet. Dit is een wettelijk opgelegde verplichting waaraan alle ondernemingen in België onderworpen zijn. Het vormt een eerste stap en laat de onderneming toe om zich te situeren op het vlak van psychosociale risico’s op het werk. 

Tool: http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=42177

Bron: SD Worx (sdworx.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen