< Terug naar overzicht

Grote verschillen in wetgeving rond telewerken tussen Europese lidstaten

Telewerken is ingeburgerd in Europa, maar daarom nog niet overal rechtsmatig verankerd. In de meeste EU-lidstaten wordt de kwestie op bedrijfsniveau geregeld. Alleen Frankrijk, Litouwen en Portugal hebben het recht om telewerk aan te vragen reeds in wetgeving gegoten. Het creëren van uniformiteit is een uitdaging, stelt Eurofound in een recent onderzoek.

Europese werknemers omarmen het nieuwe werken, al zijn er in de praktijk verschillen tussen de lidstaten wat betreft werktijd, verloning, gezondheid, veiligheid... Denk maar aan het bij ons recentelijk opgenomen recht op deconnectie. Om de Europese verschillen en gelijkenissen in kader te brengen, publiceerde Eurofound het onderzoek ‘Telewerken in de EU’ (link: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2022/telework-in-the-eu-regulatory-frameworks-and-recent-updates). Dit rapport zoomt in op de huidige telewerkwetgeving, de voor- en nadelen ervan, en de uitdagingen die erbij komen kijken.

De huidige situatie in Europese lidstaten

Zes landen (Oostenrijk, Letland, Portugal, Roemenië, Slowakije en Spanje) namen sinds de pandemie nieuwe wetten rond telewerk aan. In andere landen werden bestaande wetten aangepast of geüpdatet. In Duitsland, Ierland en Luxemburg werden nieuwe wetten geïnitieerd, net om tegemoet te komen aan de nieuwe situatie van hybride werken. Ook het aantal landen dat het recht op deconnectie in nationale wetgeving opnam, zoals België, is sinds het begin van de coronapandemie verdubbeld.

Nood aan uniforme spelregels

Er is vooruitgang wat betreft het aanpassen van de wetgeving aan de nieuwe sitautie, maar de arbeidsvoorwaarden zijn nog niet overal gewijzigd. Dat bemoeilijkt het groeipotentieel voor bedrijven en landen, klinkt het. Bovendien moeten Europese werknemers beschermd worden, en ook daar dringt de nood aan uniforme regelgeving. Sociaal dialoog en collectieve overeenkomsten zijn essentieel om de productiviteit op peil te houden én werknemers op bedrijfsniveau te beschermen, stelt het onderzoek.

“Werken vanop afstand zal de komende jaren, door zowel technologische als maatschappelijke verschuivingen, toenemen”, zegt Ivailo Kalfin, directeur Eurofound. “Beleidsmakers en sociale partners moeten deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden. Het stijgend aandeel telewerkers in Europa kan een grote impact hebben op zaken zoals arbeidstijdorganisatie, gendergelijkheid en welzijn in het algemeen.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen