< Terug naar overzicht

ICT laat banen in het middensegment verdwijnen

Technologische verandering leidt tot een hogere productiviteit en meer werkgelegenheid, waardoor de welvaart toeneemt. Maar niet voor iedereen. De opkomst van ICT heeft namelijk gezorgd voor een toename van loonongelijkheid tussen hoog- en laagopgeleiden.

De werkgelegenheid groeit zowel aan de bovenkant van de arbeidsmarkt, waar veel hoogopgeleiden werken, als aan de onderkant, waar veel lager opgeleiden werkzaam zijn. Het verschil tussen deze kanten is dat de lonen onder druk staan aan de onderkant, en juist stijgen aan de bovenkant. Hierdoor ontstaat een groter wordende loonkloof.

In het middensegment daalt bovendien de werkgelegenheid. Waar de hoogopgeleiden profiteren van ICT tijdens het uitoefenen van hun beroep, neigen machines de banen van middelbaar opgeleiden over te nemen. Vooral routinewerk kan ook door een machine worden gedaan. Veel middelbaar opgeleiden worden daardoor naar de onderkant van de arbeidsmarkt geduwd, waar meer banen zijn. De toename in werkgelegenheid gaat gepaard met druk op de lonen voor lager opgeleide werknemers.

Beleid kan ervoor zorgen dat (een deel van) de middelbaar opgeleiden die hun baan verliezen, naar de bovenkant van de arbeidsmarkt kunnen doorstromen. Zo zouden deze werknemers omgeschoold kunnen worden. Ook zou het gunstig zijn als er meer aandacht komt voor analytische en interactieve vaardigheden in het onderwijs.

De gesignaleerde trends lijken sterk op die in andere landen. Een belangrijke nuancering is wel dat de omvang van de trends op dit moment relatief klein is.

Bron: P&Oactueel (penoactueel.nl)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen