< Terug naar overzicht

Inkomen vrouwelijke zelfstandige stijgt sterker dan dat van mannelijke collega

Vrouwelijke zelfstandigen verdienen in vijf jaar tijd bijna 2513 euro meer per netto jaarinkomen. In 2015 was het gemiddelde jaarinkomen van vrouwelijke zelfstandigen 28.123 euro, in 2011 25.181,01 euro. Sterker nog, hun inkomen is in die periode 8,5 procent meer gestegen dan dat van hun mannelijke collega’s. Toch is er nog altijd een brede kloof met de verdiensten van de mannen, net als bij werknemers.

Dat blijkt uit cijfers van meer dan 280.000 zelfstandigen die Sociaal Verzekeringsfonds Acerta onder de loep nam. Toch ligt het gemiddelde jaarinkomen van vrouwen nog altijd gemiddeld 18 procent lager dan dat van hun mannelijke collega’s.

Zelfstandige vrouwen maken inhaalbeweging

De algemene realiteit op de arbeidsmarkt dat mannen meer verdienen dan vrouwen, is ook waar voor zelfstandigen. Vrouwelijke zelfstandigen verdienen nog steeds beduidend minder dan mannelijke: gemiddeld 28.123 euro per jaar tegenover 34.424 euro. Dat is gemiddeld 18 procent minder.

Maar de kloof wordt kleiner. Het netto jaarlijks beroepsinkomen van vrouwelijke zelfstandigen in hoofdberoep steeg de laatste 5 jaar met 11,7 procent, dat is 8,5 procent hoger dan bij mannen. Opvallend is dat typische beroepen van vrouwelijke zelfstandigen nog sterker stijgen dan gemiddeld.

Oudere zelfstandige ziet loon stijgen met meer dan 300 procent

De cijfers van Acerta over zelfstandigen in hoofdberoep tonen ook aan dat de oudste categorie (53-62 jaar) gemiddeld drie keer zoveel verdient als de jongste (-22 jaar): bij mannelijke zelfstandigen is dat 39.806 euro tegenover 12.615 euro.

Dezelfde kloof tussen jong en oud is merkbaar bij vrouwelijke zelfstandigen. Opvallend is wel dat vrouwelijke zelfstandigen in de leeftijdscategorie van 23 jaar tot 62 jaar hun netto beroepsinkomen sterker zien stijgen dan hun mannelijke collega’s.

Netto beroepsinkomen stijgt gemiddeld met 10,5 procent

Het inkomen van zelfstandigen vergelijken is hetzelfde als het inkomen van werknemers naast elkaar leggen: dé zelfstandige bestaat niet, hét beroepsinkomen dus evenmin. Toch valt deze algemene conclusie wel te trekken: het jaarinkomen stijgt. De gemiddelden tonen een stijging van 29.477 euro in 2011, naar 32.614 euro in 2015 voor een hoofdberoeper of een stijging van 10,6 procent.

De stijging linkt Acerta aan de positief evoluerende conjunctuur, maar die verklaart niet alles. Ook de fiscale optimalisatie speelt ongetwijfeld een rol. Die houdt in dat men kritischer naar kosten is gaan kijken, waardoor die zijn afgenomen, waardoor het netto is gestegen. Voor de overheid is dat goed nieuws: het is immers op dat netto-inkomen dat de belastingen worden geïnd.

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen