< Terug naar overzicht

Klacht ‘Je hebt nooit tijd voor ons’ kan leiden tot schuldgevoelens en depressie

Ongeveer een op de zeven Franse werknemers krijgt wel eens het verwijt dat ze te weinig tijd hebben voor hun naasten. Vooral voltijdse werknemers in nachtploegen of met onregelmatige uurroosters krijgen van hun huisgenoten te horen dat ze te weinig beschikbaar zijn. Dit leidt op zijn beurt tot schuldgevoel en andere psychische klachten bij werknemers, die op den duur tot een depressie kunnen leiden.

Vooral vrouwen met kinderen jonger dan 18 jaar krijgen het verwijt dat ze te weinig tijd hebben voor hun dierbaren. Dat blijkt uit een studie van het Franse ministerie van Arbeid naar arbeidsomstandigheden en psychosociale risico’s. Er is een verband tussen psychosociale risicofactoren zoals stress en familiale problemen. Werknemers die meer autonomie op het werk hebben, ervaren minder familiale problemen.

Samenwonen met jonge kinderen maakt het zowel voor mannen als vrouwen moeilijk om de balans tussen het gezin en werken in evenwicht te houden. 16 procent van de werknemers met kinderen jonger dan 18 jaar zeggen dat familieleden klagen over hun beschikbaarheid. Bij werknemers met kinderen ouder dan 18 jaar of die geen kinderen hebben, is dit slechts 12 procent. Werknemers wiens partner niet werkt, krijgen meer verwijten te horen: 19 procent van de mannen en 15 procent van de vrouwen. Als beide partners werken, daalt het percentage tot respectievelijk 14 procent en 13 procent.

Leidinggevenden horen hun gezinsleden meer klagen over hun beschikbaarheid. 18 procent van de mannelijke leidinggevenden en 17 procent van de vrouwelijke krijgen verwijten te horen van hun naasten. Al blijken gezinsleden milder te zijn voor vrouwelijke leidinggevenden: de kans dat zij te horen krijgen dat ze te weinig beschikbaar zijn, daalt met 20 procent in vergelijking met bedienden en arbeiders.

Het combineren van verschillende jobs, nachtwerk, weekendwerk en onregelmatige uurroosters bemoeilijken het combineren van werk en gezin nog meer. Dit leidt bovendien tot nog meer klachten van gezinsleden over niet beschikbaar zijn. Hulp van collega’s en/of leidinggevenden bij het vinden van een evenwicht tussen werk en privé verkleint problemen met gezinsleden. Dat geldt vooral voor mannelijke werknemers. Ook flexibele werkuren leiden tot minder klachten van huisgenoten.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen