< Terug naar overzicht

Klanten willen ouderen op de werkvloer

In Nederland duikt een interessant pleidooi op om meer in te zetten op oudere werknemers. Klanten blijken dat vaak te appreciëren. Bovendien moet iedereen stilaan beseffen dat heel wat vooroordelen al lang doorprikt zijn. Vergeet ook de steunmaatregelen van de overheid niet om oudere werknemers in dienst te nemen of te houden, maatregelen die grosso modo ook in België gangbaar zijn.

Het goed gestoffeerde pleidooi ten gunste van meer oudere werknemers op de werkvloer werd op gang getrokken door Leontine Treur, senior econoom van de Rabobank. Haar discours kreeg de nodige aandacht in het Nederlandse HR-vakmedium Personeelsnet.

Eerst wijst Treur erop dat de gemiddelde leeftijd op de werkvloer sinds begin 2000 al met vier jaar gestegen is naar ruim 42 jaar. De vergrijzing én de langere loopbanen (overal gaat de pensioenleeftijd aan het schuiven) zorgen er sowieso al voor dat de (beroeps)bevolking de komende jaren onontkoombaar ouder wordt.

Vreemd genoeg willen vele werkgevers nog altijd tegen die trend ingaan. Zij willen hun personeelsbestand ‘verjongen’. Dat zal hen echter lang niet altijd lukken en dat is zeker niet erg, zo stelt Treur. Meer nog, dat biedt juist kansen.

De vergrijzing slaat toe

Vooral bij de overheid, het onderwijs en de landbouw is de gemiddelde leeftijd relatief hoog. In de landbouw is het niet vinden van een opvolger vaak de oorzaak, bij de overheid en in het onderwijs treedt de vergrijzing in als gevolg van de jarenlange bezuinigingen en vacaturestops.

Maar ook de financiële sector, de bouw en de industrie kennen momenteel een snelle vergrijzing. Dat komt dan weer grotendeels door een doorgedreven efficiency en automatisering, waardoor er ook al niet veel jongeren instromen. De productiviteit neemt toe.

De vergrijzing slaat toe (bis)

Tegelijkertijd stijgt de gemiddelde leeftijd van de klanten. Advertenties richten zich nog altijd veruit tot jonge consumenten, maar in de autoshowrooms, in meubelzaken of keukenbouwers stappen meer en meer oudere klanten binnen. De gemiddelde huizenkoper die een lening wil, is nu al 39 jaar. Het aandeel van de 55-plussers in de aankoop van een nieuwe woning neemt sterk toe.

Die oudere klanten vinden het vaak prettiger om een adviseur van (ver) boven de veertig tegenover zich te hebben. Kortom, een werkgever heeft er dan ook alles bij te winnen om ervoor te zorgen dat de adviseurs en verkopers ook al wat grijze haren tellen.

Niet zo duur als gedacht (en loyaler)

Het is sowieso tijd dat de vooroordelen jegens oudere werknemers verdwijnen. De Rabo-econoom wijst er onder meer op dat oudere werknemers doorgaans niet zo duur zijn als vaak gedacht wordt. Automatische baremaverhogingen en dergelijke komen steeds minder voor. Bovendien zijn werkloze vijftigers vaak bereid om opnieuw aan het werk te gaan voor een lager loon dan voorheen.

Vergeet zeker ook de steunmaatregelen van de overheid niet. Premies of diverse kortingen in de personeelskosten zijn ook in onze contreien gangbaar.

Maar kunnen ouderen het werk nog wel aan? In sommige beroepen valt dat wellicht niet mee, maar mogelijk zijn er daar andere functies. Bovendien neemt zwaar fysiek werk ook wel af.

Voeg bij dat alles de werkervaring, vakkennis en loyaliteit toe en je krijgt ongetwijfeld veel meer voor- dan nadelen.

Bron: Personeelsnet (personeelsnet.nl)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen