< Terug naar overzicht

Kleinste personeelsverloop sinds 2007: Belgen blijven bij hun werkgever

De mobiliteit op de Belgische arbeidsmarkt lijkt stil te vallen. In 2015 veranderde slechts 16 procent van de werknemers van werkgever (vrijwillig en onvrijwillig). Sinds 2007 is het personeelsverloop nog nooit zo diep weggezakt.

De verklaring ligt grotendeels bij de vergrijzing van de beroepsbevolking, maar ook bij de werknemers met een vast contract die zelf steeds minder initiatief nemen om van werkgever te veranderen. Andere factoren die meespelen, zijn de verhoging van de pensioenleeftijd en het wegvallen van het brugpensioen. Het aflopen van tijdelijke contracten wordt één van de belangrijkste drivers van het totale personeelsverloop in België. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse studie van HR-dienstverlener Securex naar het personeelsverloop in België.

Slechts 5 procent zet zelf de stap

In 2015 veranderde 16 procent van de Belgische werknemers van werkgever, in 2014 was dat nog meer dan 20 procent. De cijfers bereiken een dieptepunt sinds het begin van de analyses van Securex over personeelsverloop in 2007.

Tussen 2010 en 2014 steeg het onvrijwillig verloop licht, maar in 2015 keert de trend. Slechts 10,68 procent van de werknemers verlieten in 2015 onvrijwillig hun werkgever, een kwart minder dan in 2014. Alleen in 2007 zakte het onvrijwillig verloop nog dieper weg. Opmerkelijk: in meer dan 6 op de 10 gevallen van onvrijwillig verloop gaat het om een tijdelijk contract dat afloopt. In de andere gevallen betreft het onder andere contractbreuk, opzeg door de werkgever of een ontslag om dringende reden.

Maar ook het vrijwillig verloop neemt verder af, en dit nu al sinds 2011. In 2015 verliet slechts 5 procent van de werknemers zijn organisatie op eigen initiatief, mogelijk door opzeg, omdat de werkgever niet wil ingaan op zijn vraag naar aangepaste arbeidsvoorwaarden of door beëindiging met wederzijds akkoord. In 2013 besloot nog 7,01 procent van de werknemers zijn werkgever te verlaten, in 2014 was dat al gedaald tot 6,62 procent.

Vergrijzing

Eén van de redenen die meespelen in de daling van het verloop, is het aantal beroepsactieve 50-plussers op de arbeidsmarkt dat elk jaar proportioneel toeneemt. Het verloop hangt immers nauw samen met de leeftijd van een werknemer. En vaak gaat leeftijd samen met de opgebouwde anciënniteit of het aantal jaren dienst.

Hoe meer anciënniteit een werknemer verwerft, hoe minder snel hij ook wordt ontslagen door zijn werkgever. Alleen bij de leeftijdsgroep 55+ (en anciënniteit van meer dan 21 jaar) stellen we een stijging van het onvrijwillig verloop vast, doordat velen van hen met pensioen gaan.

Logischerwijs volgt daaruit dat wanneer de subgroep oudere werknemers proportioneel toeneemt op de arbeidsmarkt, het totale verloopcijfer daalt.

Het onvrijwillig verloop werd in 2015 ook sterk beïnvloed door het optrekken van de pensioenleeftijd en het uitdoven van het systeem van brugpensioen, waardoor plots minder werknemers in dat betrokken jaar met pensioen gingen.

Hebben werknemers het dan té goed bij hun werkgever?

Jaar na jaar blijft het vrijwillig verloop dalen. Hebben Belgische werknemers het dan té goed bij hun werkgever? Dit blijkt niet altijd het geval. Eerder onderzoek van Securex leert ons dat een deel van de werknemers vooral angst heeft om zijn job te verliezen en dikwijls geen perspectief ziet op een andere job binnen of buiten hun organisatie. Ze klampen zich bijgevolg vast aan hun huidige job.

Anderzijds weten we uit vroeger onderzoek ook dat werknemers steeds meer bedrijfsintern (bijvoorbeeld via jobcrafting) naar oplossingen zoeken om bij hun werkgever te kunnen blijven.

Bron: Securex (securex.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen