< Terug naar overzicht

Kmo’s minder positief over tewerkstellingsvooruitzichten

Eén op de vijf kmo’s denkt binnen een jaar meer mensen tewerk te stellen. Drie maanden geleden was dat nog ruim 28 procent. Het aantal pessimisten, bedrijven die denken minder medewerkers te zullen tewerkstellen, is nauwelijks gestegen (10,6 procent vandaag tegenover 9,4 procent eind vorig jaar).

Heel wat kmo’s denken dat het aantal medewerkers status-quo zal blijven. Voornaamste oorzaak is de lagere verwachting om meer werk te hebben. Drie maanden geleden waren er nog 30 procent kmo’s die binnen het jaar meer werk verwachtten, nu is dat gedaald naar 23 procent. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-dienstverlener SD Worx.

De enquête bevestigt dat we weer uitgaan van een gestage groei. Het pessimisme groeit niet, eerder het realisme. Opvallend is ook dat de kmo’s allesbehalve zeker zijn of de openstaande vacatures vlot ingevuld zullen worden.

Realisme

De tewerkstellingsenquête peilt naar twee hoofdvragen. Ten eerste: denkt de kmo volgend kwartaal aan te werven? Ten tweede: denkt de kmo binnen de twaalf maanden meer, minder of evenveel mensen in dienst te hebben? Het cijfer als antwoord op de eerste vraag blijft al drie kwartalen na elkaar nagenoeg hetzelfde en staat nu op 25,5 procent.

Op de tweede vraag is de evolutie wel negatiever. Waren er vorig kwartaal nog 28 procent van de kmo’s die dachten meer personeel te zullen tewerkstellen binnen de 12 maanden, dan is dat nu gedaald naar 21 procent. In Vlaanderen was de daling het meest opvallend: van bijna 30 naar 19 procent. Wallonië zakte van 29 naar 27 procent, Brussel van 20 naar 16 procent.

Deze daling wordt iets relatiever omdat het aantal pessimisten niet in dezelfde mate toeneemt als de optimisten afnemen. Nu zijn er 10,6 procent kmo-zaakvoerders die denken met minder mensen te zullen zijn binnen een jaar, tegenover 9,5 procent drie maanden geleden. Het is dus vooral de groep die een status-quo verwacht, die toenam.

Vacatures raken moeilijk ingevuld

Het onderzoek peilde daarnaast naar hoe snel vacatures ingevuld worden bij de bedrijven die denken aan te werven. Opvallend: amper 35,6 procent denkt dat dit vlug zal gebeuren, 33 procent denkt dat dit langere tijd zal duren, 31,4 procent weet het niet. In Brussel is men het minst zeker: amper iets meer dan 20 procent denkt dat de vacature vlug zal worden ingevuld.

Voor de huidig lopende vacatures is het beeld zelfs nog negatiever: meer dan de helft van de kmo’s beweert dat het moeilijk is om de huidige vacatures in te vullen.

Over de tewerkstellingsprognose

In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 23ste keer een voor België representatief aantal kmo’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen bijna 568 bedrijven met 5 tot 99 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3 procent. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

Bron: SD Worx (sdworx.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen