< Terug naar overzicht

Langdurig absenteïsme stijgt met 11 procent: ook jonge dertigers steeds langer ziek

In de eerste helft van 2016 waren op een gemiddelde werkdag meer dan 7 op de 100 werknemers afwezig wegens ziekte of een privéongeval. Meer bepaald het langdurig absenteïsme, waarbij werknemers minstens één jaar thuisblijven, steeg met 11 procent en kent een vervolg op de sterke stijging van de afgelopen jaren.

Dat is de alarmerende vaststelling van het onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 24.690 werkgevers en 223.056 werknemers. In eerdere onderzoeken wees Securex al op de toenemende vergrijzing en chronische stress die aan de basis van deze voortschrijdende evolutie liggen. Een goed stressbeleid en re-integratiebeleid zijn vandaag meer dan ooit noodzakelijk, met de nadruk op een proactieve aanpak. Want effectieve preventie kan re-integratieprocedures overbodig maken. En net nu start de overheid met het begeleiden van langdurig zieken naar werk.

Langdurig absenteïsme piekt

Het totale ziektepercentage steeg van 7,07 procent in het eerste semester van 2015 naar 7,39 procent in hetzelfde semester van 2016. De structurele stijging van het absenteïsme zet zich dus ook dit jaar voort.

De afwezigheden van meer dan één jaar liggen aan de basis van deze evolutie. Het korte (minder dan een maand) en middellange (van 1 maand tot 1 jaar) ziektepercentage bleven stabiel (respectievelijk 2,32 procent en 2,00 procent). Maar het lange ziektepercentage (meer dan 1 jaar afwezig) kende in de eerste helft van 2016 een sterke stijging met 11 procent in vergelijking met het eerste semester van 2015. De gemiddelde duur van een afwezigheid is dan ook gestegen met iets meer dan 6 procent. Het aantal ziektemeldingen per werknemer daalde wel met 2 procent.

Lange afwezigheden komen zowel bij arbeiders als bij bedienden voor. Beide statuten kennen een betekenisvolle stijging van het aantal langdurig zieken, al is de stijging – net als vorig jaar – sterker bij arbeiders dan bij bedienden met respectievelijk +12 procent en +8 procent.

Door het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd groeit het aantal ervaren én nog actieve werknemers sneller bij arbeiders dan bij bedienden. Daardoor stijgt ook het aantal arbeiders die vatbaar zijn voor langdurige ziekte.

Sterke toename bij jonge dertigers

Vooral werknemers tussen 30 en 34 jaar zijn in 2016 steeds meer langdurig ziek (+21 procent ten opzichte van 2015). Maar ook bij werknemers tussen 35 tot 49 jaar neemt het lange ziektepercentage significant toe (tot +11 procent op 45-49 jaar). Vanaf 50 jaar is de stijging tussen 2015 en 2016 niet meer significant.

Vooral de leeftijdsgroep met opgroeiende kinderen ziet het aantal lange afwezigheden sterk stijgen. Een slechte balans – of integratie – tussen werk en privé ligt vermoedelijk mee aan de basis van steeds meer chronische druk en stress.

De cijfers tonen ook een verdubbeling van het aantal langdurig afwezigen tussen 50-54-jarigen en 55-59-jarigen en 60-64-jarigen: van 4,73 procent naar 8,75 procent en naar 17,23 procent. Er is een duidelijk verband tussen leeftijd en de kans op langdurige ziekte, maar vermoedelijk heeft dit ook te maken met het toenemend aantal leeftijdsgenoten die de voorbije jaren of zelfs vandaag nog - onder één of andere vorm – met vervroegd pensioen konden vertrekken.

Vergrijzing en chronische stress

De nog steeds toenemende vergrijzing verklaart uiteraard voor een groot deel de stijging van het langdurig absenteïsme. De groep van ervaren werknemers is omvangrijk door de nog altijd talrijke beroepsactieve babyboomers en het verstrengen van de regels van het brugpensioen. Het aantal actieve vrouwen in deze groep groeit ook sterk en zij zijn meer langdurig afwezig dan hun mannelijke collega’s. In de toekomst zal de groep ervaren werknemers nog verder groeien als gevolg van het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar en het daaraan gekoppelde activatiebeleid van de overheid.

Uit de resultaten van de tweejaarlijkse stressbarometer begin 2016 bleek dat alsmaar meer werknemers met chronische stress kampen. In twee jaar tijd (2013-2015) waren de fysieke en mentale spanningsklachten bij stresslijders met 30 procent gestegen. Dit onderzoek bevestigt andermaal die trend.

Bron: Securex (securex.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen