< Terug naar overzicht

Leaner werken zonder aan werknemerswelzijn in te boeten? Een aantal aandachtspunten bij de introductie van efficiëntietechnologie.

[PARTNERNIEUWS] In het beste geval ondersteunt nieuwe technologie in het arbeidsproces de werknemers in hun taken en maakt ze het arbeidsproces efficiënter en lean. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat daardoor ingeboet wordt op welzijn. Frank Weckx, Segmentmanager Industrie en Reiniging bij IDEWE, legt uit waar je als werkgever best oog voor hebt alvorens je nieuwe technologie invoert.

Technologie kan helpen om inspanningen efficiënter en juister te beheren en zo verspilling van middelen, tijd en energie te voorkomen. Een typisch voorbeeld van zo’n lean-initiatief zijn systemen die ervoor zorgen dat werknemers in de productie of magazijnen geen overbodige handelingen moeten uitvoeren. Ze krijgen de op te halen producten en routes naar hun locaties aangereikt via een mondelinge opdracht of beeld nadat de computer het meest optimale traject heeft bepaald.

Impact op arbeidsinhoud en -omstandigheden

Dergelijke werkprocedures en systemen hebben een invloed op de arbeidsinhoud en -omstandigheden. Daarom is het belangrijk om het welzijn van de gebruiker voor ogen te houden bij de introductie. Hieronder enkele aandachtspunten:

 • Pauze- en rusttijden en afhankelijkheid van de technologie. De technologie kan een toename van zowel de fysieke als geestelijke belasting in de hand werken omdat die bijvoorbeeld opdrachten blijft aanbieden. Het risico bestaat dan dat mensen pauzes gebruiken om onderbrekingen of problemen met het systeem weg te werken. Voorkom dit door pauzes mee op te nemen in de planning van het systeem.
 • Autonomie van de werknemer. Als het systeem het werkritme bepaalt, verkleint de beslissingsruimte van de werknemer waardoor het risico ontstaat dat de geestelijke en fysieke herstelmomenten wegvallen.
 • Big Brother is watching you. Digitalisatie levert data op en werknemers kunnen dat als een permanente controle ervaren. Een transparante communicatie over wat je met de beschikbare data doet, is erg belangrijk.
 • Auditieve vermoeidheid en overdosis aan digitale informatie. Dag in dag uit aangestuurd worden door digitale tools kan leiden tot een gevoel van vervreemding van de collega’s.
 • Steun van leidinggevende. Ook de afstand tot de leidinggevenden kan te groot worden. Hierdoor dreigen werknemers het gevoel te krijgen dat ze minder gesteund worden en moeilijker in gesprek kunnen gaan.
 • Psychosociale aspecten. De focus op technologie kan ertoe leiden dat het aantal sociale contacten afneemt. Dit kan een negatieve invloed hebben op de groepsdynamiek, waardoor ook de steun van de collega’s dreigt weg te vallen.

Ergonomische bedenkingen

De plaatsbepaling van de goederen, op basis van grootte, gewicht en frequentie van behandeling; de mobiele hulpmiddelen die gebruikt worden tijdens het picken en de vorm van digitale ondersteuning (voice/video) moeten vanuit ergonomisch perspectief goed afgewogen worden. Net als bij de aankoop van alle andere nieuwe arbeidsmiddelen biedt het principe van de drie groene lichten houvast:

 1. Vraag advies aan je preventieadviseur voor de aankoop van nieuwe technologie en hou rekening met eventuele bijkomende eisen.
 2. Controleer of het geleverde voldoet aan de bestelbon en stel eventueel bijkomend eisen.
 3. Zorg voor een indienststellingsverslag, heldere instructies en introductiemomenten en bied aangepaste opleidingen aan.

Herbekijk de risico-analyse

Innovatie brengt nieuwe arbeidsomstandigheden, nieuwe mogelijkheden en nieuwe risico’s met zich mee. De risicoanalyse dient dus te worden opgefrist met een evaluatie van volgende aspecten:

 • Musculoskeletale belasting
 • Draagcomfort
 • Psychosociale elementen zoals mentale belasting, isolement, afhankelijkheid, werkvreugde, werkdruk
 • Geluid: belasting, verstaanbaarheid, taal(barrière)
 • Veiligheid
 • Elektromagnetische straling

 

Meer info op www.idewe.be


Ook van plan om nieuwe technologieën te implementeren?

Vraag bijkomend advies aan je preventieadviseur voor een correcte implementatie van de technologie met een zo laag mogelijke impact op het welzijn van werknemers.

Neem contact met ons op.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen