< Terug naar overzicht

Loonnorm officieel vastgelegd

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een belangrijk deel van het Interprofessioneel Akkoord (IPA) dat in januari werd gesloten, geconcretiseerd en vertaald in kader-cao’s en adviezen. Deze teksten moeten zorgen voor een duidelijk kader en rechtszekerheid voor de sectoren en de ondernemingen voor hun komende (loon)onderhandelingen.

De loonnorm-cao stelt vooreerst de maximale marge vast voor loonstijgingen in 2017-2018. Die marge gaat van 0 tot 1,1 procent. Op basis daarvan gaan eerst de sectoren en daarna de ondernemingen de komende maanden onderhandelen met de vakbonden. Daarbij zullen ze maximaal rekening moeten houden met de specifieke economische situatie van de sector en/of de onderneming, het behoud en de creatie van tewerkstelling en de concurrentiekracht. Alle kosten in verband met maatregelen die in het kader van de onderhandelingen genomen worden voor de betrokken periode, dienen te worden aangerekend op die maximaal beschikbare marge.

De kader-cao’s voor SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen) bepalen de nieuwe voorwaarden en regels voor bepaalde SWT- en landingsbanenstelsels. Voortaan zal geen enkele twijfel meer toegelaten zijn over de geldende regels voor de stelsels zware beroepen, lange loopbanen en ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden, wat het HR-werk op het terrein zal vergemakkelijken.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO: “De sociaaleconomische geschiedenis van ons land beleeft vandaag een historisch moment. Het is voor het eerst dat een loonnorm wordt ingeschreven in een nationale cao. Dit betekent meer rechtszekerheid en vermijdt discussies over de hoogte van de marge.”

Bron: VBO (vbo-feb.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen