< Terug naar overzicht

Meer dan 4 op de 10 Belgische vrouwen voelen zich ondergewaardeerd op de werkvloer

Meer dan 4 op de 10 Belgische vrouwen vinden hun capaciteiten ondergewaardeerd op de werkvloer. Nog opvallend: 1 op de 5 Belgische vrouwen voelt zich gediscrimineerd ten opzichte van haar mannelijke collega’s.

De ‘Diversity at Work’-survey van Hays, die wordt uitgevoerd naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart, peilt jaarlijks naar de positie van de vrouw op de werkvloer. De studie onthult dat meer dan 4 op de 10 Belgische vrouwen vinden dat vrouwen en mannen met dezelfde capaciteiten niet gelijk worden betaald. De resultaten tonen bovendien dat 1 op de 5 vrouwelijke respondenten vindt dat ze niet dezelfde carrièremogelijkheden heeft als haar mannelijke collega’s.

Vrouwen schatten hun carrièrekansen slechter in als ze een mannelijke leidinggevende hebben. 21 procent van de Belgische vrouwen met een mannelijke leidinggevende gelooft immers niet dezelfde carrièrekansen te hebben als haar mannelijke collega’s. Bij vrouwen met een vrouwelijke leidinggevende is nog altijd 14 procent die mening toegedaan.

In het algemeen zien vrouwen hun carrière-uitzichten wel wat positiever in dan vorig jaar: daar waar dit jaar 20 procent van de vrouwelijke respondenten vindt dat ze niet dezelfde carrièremogelijkheden heeft als haar mannelijke collega’s, was vorig jaar nog 30 procent van de vrouwen die mening toegedaan.

Gebrek aan flexibel werken fnuikt vrouwelijke ambities

Als er gevraagd wordt naar de ambities van mannen en vrouwen, antwoordt slechts de helft van de Belgische vrouwen een leidinggevende positie te willen bereiken, ten opzichte van 7 op de 10 mannen.

Meer dan de helft van de respondenten (67 procent) zegt dat flexibel werken de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies verbetert. Maar slechts 55 procent van de respondenten heeft die mogelijkheid. Bovendien hebben meer mannen (67 procent) dan vrouwen (46 procent) de mogelijkheid tot flexibel werken.

Meer zwangerschapsverlof voor mannen

Een ander opmerkelijk resultaat van het onderzoek is dat meer vrouwen dan mannen vragende partij zijn om zwangerschapsverlof voor vaders gelijk te trekken met dat van moeders: 41 procent van de mannen is voor, bij de vrouwen is dat 56 procent. Gedeelde lasten laten dan ook toe de carrière sneller weer op te pikken en verder uit te bouwen.

Ook millennials vinden het belangrijk dat mannen evenveel tijd kunnen doorbrengen met hun kinderen. 6 op de 10 van de 26- tot 40-jarigen is voor het gelijktrekken van zwangerschapsverlof voor mannen en vrouwen tegenover 4 op de 10 in de andere leeftijdsgroepen (25 en jonger, 41- tot 54-jarigen en 55+). Millennials lijken dan ook echt af te stappen van de traditionele ‘vrouw aan de haard’. Dat is een duidelijk merkbare evolutie.

Vrouwelijke millennials aan de top

Uit de enquête blijkt dat millennials ambitieuzer zijn dan andere leeftijdsgroepen. 44 procent van de 26- tot 40-jarigen zegt immers een toppositie te willen bereiken. Bij de 25-jarigen en jonger is dat slechts 20 procent, bij 41- tot 54-jarigen ligt het op 30 procent en bij 55+ op 6 procent.

Mannen uit deze leeftijdsgroep zijn niet ambitieuzer. Uit het onderzoek blijkt zelfs dat vrouwelijke millennials ambitieuzer zijn dan hun mannelijke tegenhangers. Van de vrouwelijke millennials ambieert namelijk 52 procent een toppositie. Onder mannen ligt dat aantal met 38 procent een opvallend stuk lager.

Bron: Hays (hays.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen