< Terug naar overzicht

Minister Muyters voert eigen banenpact in

Nu de sociale partners geen akkoord konden bereiken over de invulling van de nieuwe Vlaamse bevoegdheden op de arbeidsmarkt, presenteert minister van Werk Philippe Muyters een eigen banenpact. Misschien niet toevallig twee dagen voor de nationale staking van het ABVV?

Na de jongste staatshervorming kregen de gewesten meer bevoegdheden in het arbeidsmarktbeleid. Over drie aspecten daarvan was er al geruime tijd overleg tussen werkgevers en vakbonden:

  1. Doelgroepenbeleid: hoe het doelgroepenbeleid efficiënter maken en de groepen duidelijker afbakenen?
  2. Langdurig werklozen: hoe ze meer kansen te geven om opnieuw een (reguliere) job te vinden?
  3. Duaal leren: hoe de combinatie van deeltijds onderwijs en deeltijds leren promoten en organiseren?

Over het duaal leren vonden de sociale partners zelf vrij vlot een akkoord. Over de twee andere punten kwam er vooralsnog niets uit de bus, terwijl de deadline van midden en eind maart voor die zaken nu al fel overschreden is.

Na de aankondiging van de socialistische vakbond ABVV een nationale stakingsdag te houden op woensdag 22 april, trokken de werkgevers zich terug uit het overleg. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) ziet hen ook niet meteen na de stakingsdag tot een overkomst komen en hakt nu zelf de knopen door voor punten 1 en 2:

  1. Doelgroepenbeleid: wordt vereenvoudigd en gefocust op drie groepen, jongeren, 55-plussers en personen met een handicap. Het voorstel van Muyters is klaar en zal worden omgezet in een decreet dat begin 2016 in werking treedt.
  2. Langdurig werklozen: de nepstatuten worden uitgedund en vereenvoudigd, terwijl de langdurig werklozen zoveel mogelijk ‘geactiveerd’ worden met opleidingen en tijdelijke werkervaring.

Over de langdurig werklozen moet minister Muyters nog een voorstel indienen bij de Vlaamse regering. Vooral zijn plan om grote kuis te houden in de nepstatuten, ligt gevoelig. Het gaat vooral om gesco’s (gesubsidieerde contractuelen) en werklozen die tewerkgesteld worden door een PWA of OCMW. Een deel van die jobs wil Muyters omzetten in reguliere jobs. Ook de subsidiestroom zal dan worden aangepast. Een andere deel wil hij laten uitdoven. Meer duidelijkheid hierover komt er echter pas begin juni. En misschien doen de sociale partners tegen dan alsnog een eigen aanbod?

Bron: De Standaard (standaard.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen