< Terug naar overzicht

Nieuwe opzegtermijnen vanaf 1 mei

De nieuwe wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie past de duur van de opzegtermijnen aan die de werkgever tijdens de eerste 6 maanden na de indiensttreding moet naleven. Deze maatregel moet het wegvallen van het proefbeding compenseren.

De opzegtermijn wordt tijdens de eerste 3 maanden van de tewerkstelling tot 1 week teruggebracht. Ook tijdens de vierde maand zal de opzegtermijn 1 week korter zijn dan nu het geval is. Voor de zesde maand van tewerkstelling is het evenwel opletten geblazen, want dan wordt de opzegtermijn 1 week langer dan vandaag.

Deze nieuwe opzegtermijnen zijn enkel van toepassing op de ontslagen die vanaf 1 mei 2018 worden betekend.

Toepassingsgebied

Deze wijziging geldt zowel voor overeenkomsten voor bepaalde tijd als voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Ze is echter niet van toepassing op de opzegtermijnen die betekend zijn voor 1 mei 2018. Er verandert bovendien niets aan de termijnen bij het ontslag door de werknemer of in geval van tegenopzeg.

Wanneer wordt het ontslag geacht betekend te zijn?

Opdat u de juiste opzegtermijnen zou toepassen, moet u rekening houden met het ogenblik van de betekening of de kennisgeving van het ontslag. Opgelet, de kennisgeving is niet het ogenblik waarop de opzegtermijn begint te lopen.

Bij het versturen van een aangetekende brief wordt de kennisgeving van het ontslag geacht plaats te hebben op de derde werkdag na de datum van de verzending van de brief. De nieuwe opzegtermijnen zijn dan ook van toepassing op alle ontslagen met prestatie van een opzegtermijn die vanaf 27 april 2018 aangetekend verstuurd worden (kennisgeving heeft uitwerking op 2 mei 2018, aangezien 1 mei een feestdag is).

Bij betekening van ontslag bij deurwaardersexploot vindt de kennisgeving van het ontslag plaats op de dag zelf. Voor de betekeningen bij deurwaardersexploot vanaf 1 mei 2018 gelden dan ook de nieuwe opzegtermijnen. Hetzelfde geldt bij een ontslag met betaling van een verbrekingsvergoeding vanaf dezelfde datum. In dat geval gaat de verbreking van de arbeidsovereenkomst immers onmiddellijk in.

Vergeet niet om uw arbeidsreglement aan te passen

De toepasselijke opzegtermijnen moeten verplicht in het arbeidsreglement opgenomen zijn. Vergeet ook niet om elke werknemer een kopie van de nieuwe versie van het arbeidsreglement te bezorgen en de laatste versie van uw arbeidsreglement door te sturen naar de bevoegde dienst Toezicht op de Sociale Wetten.

Bron: Securex (securex.eu)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen