< Terug naar overzicht

Nieuwe RSZ-doelgroepenkortingen vanaf 1 juli

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters legde aan de regering de definitieve bedragen voor van het vernieuwde en vereenvoudigde doelgroepenbeleid. Door tijdelijke kortingen te geven in de RSZ-bijdragen, moeten de kansen op tewerkstelling van jongeren, 55-plussers en arbeidsgehandicapten verhogen.

In het Vlaams regeerakkoord werd afgesproken om het kluwen van doelgroepmaatregelen te ontwarren en beter af te stemmen op de arbeidsmarkt in een Vlaams Banenpact. Er werd gekozen voor drie doelgroepen, zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA): “Jongeren moeten zo snel mogelijk aan een baan geraken. Hoe langer de eerste job op zich laat wachten, hoe groter hun afstand tot de arbeidsmarkt wordt en hoe moeilijker het wordt een job te vinden. Daarnaast kiezen we voor 55-plussers, omdat we allemaal langer aan het werk moeten, als we ons sociaal systeem draaiende willen houden. En voor personen met een arbeidshandicap zorgen we voor een compensatie voor hun productieverlies."

De hervorming van de RSZ-kortingen is een onderdeel van een ruimer pakket maatregelen op de arbeidsmarkt. Zo wordt met de sociale partners nog gewerkt aan een kwalitatief onderdeel met onder andere werkervaring voor langdurig werkzoekenden en opleidingsincentives.

Doelgroepkortingen

De RSZ-korting geldt voor laaggeschoolde en middengeschoolde jongeren onder de 25 jaar. De korting voor 55-plussers is inzetbaar voor zowel aanwerving als retentie.

Voor personen met een arbeidshandicap wordt de huidige Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) behouden, met de huidige modaliteiten. De doelgroep wordt wel uitgebreid naar mensen uit de sociale economie. Mensen die doorstromen vanuit de sociale economie naar een job in het normaal economisch circuit, zullen op de VOP kunnen rekenen. Voortaan kunnen ook zelfstandigen in bijberoep op de premie rekenen.

Vlaams minister Muyters spreekt van een historische vereenvoudiging: “Het kluwen van 36 verschillende doelgroepenmaatregelen is pas sinds de jongste staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid geworden. Wij hebben meteen gekozen om die wirwar aan maatregelen te ontrafelen in drie duidelijke vastomlijnde groepen, waarvoor een extra inspanning geleverd moet worden. Eenvoud en transparantie staan voorop. Op die manier hervormen we een werkgelegenheidsinstrument op maat van de Vlaamse arbeidsmarkt.”

Kritiek

Toch laat de minister de kans liggen om de ongelijke behandeling van werkgevers inzake de doelgroepkorting voor ouderen recht te trekken, meent Verso (de Vereniging voor Social Profit Ondernemingen). De minister herbevestigt de bestaande federale regeling, waarbij de overgrote meerderheid van social-profitwerkgevers wordt uitgesloten van deze korting. Nochtans kunnen ook social-profitwerkgevers, mits voldoende ondersteund, heel wat kansen bieden aan de steeds groter wordende groep oudere werkzoekenden.

Bron: Persbericht Vlaams minister van Werk Philippe Muyters en Verso (verso-net.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen