< Terug naar overzicht

Nu is het EK voetbal echt afgetrapt, maar wat mag op de werkvloer?

Heel wat voetbalmatchen op het komende EK vinden plaats tijdens de werkuren. Hoogtijd dus om enkele regels op een rijtje te zetten aan de hand van vier vragen. Wat mag en wat niet?

1. Mag je de match online (her)bekijken tijdens de werkuren?

Een werkgever bepaalt zelf of en in welke mate werknemers gebruik mogen maken van internet en e-mail voor privédoeleinden. Zo kan hij het privégebruik tijdens de werkuren verbieden en enkel toelaten tijdens de middagpauze, of kan hij het privégebruik volledig verbieden. De werkgever kan ook de toegang tot bepaalde sites blokkeren (bijvoorbeeld het populaire sporza.be) en/of verbieden om bepaalde software te downloaden.

2. Mag je naar het werk komen in een voetbaltruitje?

Dat mag. In de wetgeving zijn kledijvoorschriften enkel terug te vinden met betrekking tot hygiënische of veiligheidsregels. Er zijn geen wettelijke of sectorale regels die voorzien in een specifieke dresscode.

Maar let op: het mag niet noodzakelijk in elke organisatie. De werkgever kan in zijn arbeidsreglement een dresscode opnemen, die dan door iedereen (of door een welomschreven deel van het personeel) moet worden gerespecteerd. Denk bijvoorbeeld aan onthaal- of productiemedewerkers. In een voetbaltruitje komen werken, kan dan niet toegelaten zijn.

Die dresscode in het arbeidsreglement moet op objectieve en niet-discriminatoire manier gebeuren, want het is belangrijk dat de werkgever geen onterecht onderscheid maakt tussen het personeel. Op basis van het arbeidsreglement kan de werkgever zelfs sancties opleggen indien de werknemer ongepaste kledij draagt.

3. Veel EK-matchen starten al om 18 uur. Een gelegenheid om na de dagtaak met de collega’s op het werk voetbal te kijken op een groot scherm. Mag er dan alcohol worden gedronken?

Dat mag, maar de werkgever loopt wel heel wat risico’s. De werkgever is immers verplicht een preventief alcohol- en drugsbeleid op te nemen in het arbeidsreglement. Vaak wordt er een nultolerantie ingevoerd, maar er kunnen ook regels worden uitgewerkt over het gebruik van (licht) alcoholische dranken tijdens bepaalde sociale activiteiten, zoals een nieuwjaarsreceptie, een bedrijfsfeest of, jawel, voetbalmatchen.

Maar alcohol aanbieden op de werkvloer is niet zonder risico voor de werkgever. Werkgevers worden dan ook aangeraden om vervoer te organiseren na afloop van deze feestjes, dit zowel om de veiligheid van de werknemers te beschermen als de aansprakelijkheid van de werkgever te beperken. Het blijft immers een sociale activiteit op de arbeidsplaats, zelfs al wordt het bekijken van het EK-voetbal na de werkuren georganiseerd. Het doorslaggevende argument om de aansprakelijkheid van de werkgever te bepalen, is de vraag of de werknemer nog steeds onder het gezag van de werkgever staat. Een feitenkwestie waarover de rechter zal beslissen.

Voor de werkgever is het dus belangrijk duidelijk te communiceren dat het kijken naar de match vrijwillig is en dat dit plaatsvindt buiten de werkuren. Op die manier verduidelijkt of beperkt hij zijn aansprakelijkheid. Daarnaast stimuleert hij het best openbaar vervoer of taxi en legt hij duidelijke regels vast over alcoholgebruik.

4. Mag je vroeger naar huis gaan om geen enkele EK-match te missen?

Dat kan, maar ook dat hangt af van je werkgever. Via een tijdelijke wijziging van het uurrooster kan hij tijdens het EK met zijn personeel overeenkomen om de werkdag bijvoorbeeld later te laten beginnen of vroeger te laten eindigen.

Die alternatieve uurroosters worden dan het best aangeplakt in de onderneming, zodat de sociale inspectie de uren waarop de werknemer langer aanwezig is, niet als overuren zou beschouwen.

Bron: Jobat (jobat.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen