< Terug naar overzicht

Onderzoek duaal leren (3): de begeleiding

Om het relatief nieuwe decreet OAO, dat bepaalde aspecten van alternerende opleidingen regelt, te evalueren, is SYNTRA Vlaanderen in zee gegaan met het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) van de KU Leuven. In het derde luik over het onderzoek focussen we op de begeleiding.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 40 procent van de bevraagde mentoren ooit een mentoropleiding volgde. Van deze 40 procent volgde ook 40 procent dit bij de huidige werkgever en 60 procent bij een andere instelling (zoals een sectorale opleiding, bij een opleidingscentrum, …). Van de mentoren die een specifieke opleiding genoten, volgde het grootste deel (32 procent) dit zeer recent (minder dan een jaar geleden) en driekwart van de mentoren volgde in de laatste vijf jaar een opleiding.

Als de sectoren worden vergeleken, blijkt dat chemie een uitschieter is (bijna 80 procent volgde recent nog een opleiding). Het andere uiterste is de sector haartooi, fitness en schoonheidszorgen, waar bijna de helft van de mentoren een mentoropleiding volgde, maar deze opleiding werd meestal al langer dan 5 jaar geleden gevolgd.

Begeleidingstijd

Gemiddeld spenderen mentoren 12 uur per week aan het begeleiden van de jongere (mediaan is 9 uur). Zo’n 20 procent besteedt amper 2 uur per week aan de begeleiding, bij 21 procent loopt de begeleiding op tot meer dan 20 uur per week.

Er bestaat dus ontzettend veel variatie. Een belangrijke kanttekening hierbij is wel dat slechts 11 procent van de mentoren vindt dat ze niet voldoende tijd hebben om de jongere te begeleiden. Vooral in middelgrote ondernemingen wordt er minder tijd aan besteed.

Relatie tussen mentor en begeleider

Uit de bevraging blijkt dat de mentor en de begeleider van de opleidingsinstelling vaak maandelijks contact hebben (35 procent) of driemaandelijks (37 procent). Toch heeft ongeveer 12 procent van de mentoren nooit contact met de begeleider van de opleidingsinstelling.

Het niet-overleggen komt het vaakst voor bij de bouwsector (36 procent) en bij micro-ondernemingen. Frequenter overleg vinden we bij de chemiesector (90 procent heeft maandelijks overleg), haartooi, fitness en schoonheidszorgen (62,5 procent minstens driemaandelijks) en horeca (60 procent minstens driemaandelijks). Er zijn geen verschillen naargelang van de grootte van de onderneming.

Evaluatie van de jongere

De meeste evaluaties omvatten zowel de werkattitudes, de beroepsgerichte attitudes als de algemene vaardigheden van de leerling (61 procent). Slechts in 2 procent van de onderzochte cases werd er niet geëvalueerd.

Meer dan de helft (55 procent) houdt wekelijks of tweewekelijks een evaluatie met de jongere. Een kwart van de mentoren doet dit maandelijks en slechts een kleine minderheid driemaandelijks (7 procent), halfjaarlijks (1 procent) of nooit (2 procent). Uit de bevraging kwam ook naar voren dat sommige mentoren zich aanpassen aan de jongere en een evaluatie houden op vraag of bij nood van de jongere (4 procent) of continue, dagelijkse feedback geven (5 procent).

Bron: Jaarrapport werking Vlaams partnerschap duaal leren (syntravlaanderen.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen