< Terug naar overzicht

Onderzoek van Universiteit Gent: stuiten doorverwezen sollicitanten op vooroordelen van werkgevers?

Werkzoekenden die via een 'officiële' doorverwijzing solliciteren bij werkgevers, worden door die werkgevers vaak gezien als minder gemotiveerd, minder verstandig, minder sociaal en minder te trainen.

Eén van de belangrijkste instrumenten die de VDAB gebruikt bij het activeren van mensen zonder job, is het instrument van de doorverwijzing. Hierbij 'matcht' de VDAB zelf werkzoekenden met vacatures, waarna die persoon verplicht is om voor deze vacatures te solliciteren. Werkgevers worden van deze doorverwijzing op de hoogte gesteld, zodat de VDAB bij ondermaatse inspanning kan overgaan tot schorsing.

Uit internationaal onderzoek bleek eerder al dat dit systeem van doorverwijzing slechts beperkt effectief is. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat werkgevers sollicitanten waarvan ze weten dat ze doorverwezen zijn, lager inschatten. In het doctoraal onderzoek van Eva Van Belle werd deze verklaring, als eerste studie wereldwijd, diepgaand onderzocht.

Lagere kans op jobgesprek

Kandidaten die zijn doorverwezen door de VDAB blijken substantieel minder kans te maken op een jobgesprek dan kandidaten met dezelfde kenmerken (inzake geslacht, opleidingsniveau, werkervaring en werkloosheidsduur) die zonder doorverwijzing solliciteerden.

“Ons onderzoek toont aan dat doorverwezen kandidaten in de eerste plaats worden gezien als minder gemotiveerd dan kandidaten die rechtstreeks solliciteren. Deze gepercipieerde lagere motivatie weegt erg door bij de beslissing om een kandidaat uit te nodigen en finaal aan te werven”, aldus doctoranda Eva Van Belle.

De intellectuele en sociale bagage van doorverwezen sollicitanten wordt ook duidelijk lager ingeschat. Verder worden zij ook gezien als minder goed op te leiden, wat evenwel niet substantieel wordt meegenomen bij de beslissing om hen al dan niet uit te nodigen voor een jobgesprek. Dat werkgevers doorverwezen sollicitanten zouden zien als reeds veelvuldig afgewezen door collega-werkgevers wordt, ten slotte, door het onderzoek niet bevestigd.

Beleidsperspectief

Het onderzoek geeft aan dat het systeem van doorverwijzing dient hervormd te worden. Vooreerst lijkt het beter werkgevers niet langer te informeren over het doorverwezen zijn van een kandidaat.

“Verder dient nagegaan te worden of het systeem van doorverwijzing zelf niet leidt tot een lagere motivatie bij mensen zonder job om te solliciteren bij de geselecteerde vacatures. Alleszins hebben door de VDAB doorverwezen sollicitanten er alle belang bij hun motivatie en intellectuele en sociale vaardigheden extra te onderstrepen bij het solliciteren", stelt doctoranda Eva Van Belle.

Bron: Universiteit Gent (ugent.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen