< Terug naar overzicht

Participatie werknemers in bedrijven blijft middelmatig (maar draagvlak vakbonden groeit)

Uit een enquête bij Belgische werknemers blijkt dat de mogelijkheden om te participeren doorheen de tijd niet toenemen: de traditionele hiërarchische arbeidsorganisatie is weerbarstiger dan men denkt. Uit dezelfde bevraging blijkt ook dat de vakbonden nog steeds over een stevig, en zelfs toegenomen, draagvlak beschikken in de bedrijven.

Als we heel wat consultants mogen geloven, dan voltrekt zich op de bedrijfsvloer vandaag een arbeidsorganisatorische revolutie. Door snel veranderende globale markten en digitale disruptie zou er sprake zijn van decentralisatie, waarbij veel beslissingen worden gedelegeerd aan (semi-)autonome teams. Uit onderzoek van Randstad blijkt echter dat deze stelling met een korrel zout moet worden genomen.

De resultaten uit het onderzoek lijken deze aanname in elk geval niet te ondersteunen. Als aan werknemers op een schaal van 1 tot 10 wordt gevraagd hun mogelijkheden tot participatie in te schalen, dan is het algemeen gemiddelde 6,3. Dat is weliswaar een kleine stijging ten opzichte van 4 jaar geleden (toen 6,1) maar blijft onder de score van 2008 (6,5).

Over een langere periode is er geen sprake van een structurele stijging, integendeel. Ook dit jaar liggen de scores in de privésector hoger dan in de publieke sector. Dit verschil is echter alleen te merken in organisaties met meer dan 100 werknemers. In kleinere publieke organisaties zijn werknemers meer tevreden dan de collega’s van de privésector.

Verlies goedgemaakt

In 2012 bleken de institutionele participatiekanalen zoals de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk en de syndicale delegatie, minder populair dan 4 jaar geleden. Anno 2016 hebben ze dit verlies globaal genomen weer goedgemaakt. Vermoedelijk is hier sprake van een conjunctureel effect.

In vergelijking met 2012, is de interesse van de werknemers voor de sociale verkiezingen ook opnieuw toegenomen. 53 procent van alle werknemers is geïnteresseerd en 55 procent zou gaan stemmen indien men de kans hiertoe krijgt (72 procent in bedrijven waar zeker verkiezingen plaatsvinden). In beide gevallen is dit een sterke stijging ten opzichte van 4 jaar geleden (toen respectievelijk 40 en 48 procent). De daling die we in 2012 vaststelden, zet zich dus niet door, integendeel.

Ook draagvlak vakbonden opnieuw gegroeid

Ten slotte blijkt dat het draagvlak van de vakbonden in de onderneming groot blijft, en na een daling in 2012 zelfs opnieuw stijgt. 71 procent van de werknemers stelt dat vakbonden weten wat er leeft bij werknemers. Vier jaar geleden was dit 66 procent. 53 procent van de werknemers voelt zich sterk betrokken bij de vakbond. Vier jaar geleden was dit slechts 44 procent.

Bron: Randstad (randstad.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen