< Terug naar overzicht

Partnergeweld, ook een probleem voor de werkgever

Uit een bevraging van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen bij ongeveer 2000 Belgische werknemers, blijkt dat partnergeweld wel degelijk een impact heeft op het functioneren van een slachtoffer en diens collega’s. Nagenoeg 73 procent van de slachtoffers stelde dat het geweld een impact had op hun werk. Bij bijna 8 procent dook de (ex-)partner zelfs op de werkvloer op.

De cijfers bevestigen dat partnergeweld niet enkel een privéprobleem is en dat elke werkgever geconfronteerd kan worden met de gevolgen van partnergeweld. De werkomgeving zou dan ook een rol kunnen spelen in de strijd tegen partnergeweld.

De impact in cijfers

Opmerkelijk: 28 procent van de respondenten gaf aan ooit het slachtoffer te zijn geweest van partnergeweld, van wie 8,2 procent dit meemaakte in de laatste 12 maanden. 72,9 procent van deze slachtoffers stelde dat het geweld een impact had op hun functioneren op het werk. Deze slachtoffers waren voornamelijk moe (30,7 procent), afgeleid (29 procent) of fysiek/mentaal onwel (21,2 procent).

Ongeveer 41 procent van de werknemers die te maken hadden met partnergeweld, rapporteerde door dit geweld ongepland afwezig te zijn geweest op het werk. 29 procent van de slachtoffers ontving gewelddadige telefoontjes of berichten, bij 7,8 procent dook de (ex-)partner zelfs op de werkvloer op.

Uit de bevraging blijkt dat ook collega’s vaak bezorgd zijn over de gewelddadige thuissituatie van hun collega (28,5 procent). Ongeveer 10 procent zei dat hun werk eronder leed. Een collega van een slachtoffer getuigde in de enquête: “Het moeilijke is soms dat de collega minder functioneert, maar het werk (thuis weg zijn) wel nodig heeft. Dat maakt het als collega lastig (werk moeten overnemen terwijl het al druk is), maar [er is] toch begrip voor de situatie.”

Dit probleem zorgt ook voor een bredere maatschappelijke en economische impact. De afwezigheden, onderbrekingen en stress die voortvloeien uit partnergeweld, zorgen in België voor een productieverlies van 288 miljoen euro per jaar.

“Er is reeds een sterke wet over welzijn op het werk, extra regels lijken dus overbodig. Wel moedig ik de bedrijven aan om hun sociale diensten, bedrijfspsychologen en arbeidsgeneesheren open te stellen om slachtoffers van partnergeweld te helpen. Ze kunnen levensbelangrijk advies geven en doorverwijzen naar gespecialiseerde instellingen. Deze enquête moet een eye-opener zijn”, stelt vice-eersteminister en minister van Werk Kris Peeters.

De aanpak voor partnergeweld

Nagenoeg 64 procent van de respondenten ziet een opportuniteit in het aanpakken van partnergeweld vanuit de werkomgeving. Maatregelen zoals sensibiliseren, een luisterend oor, opleiding, een veiligheidsbeleid of verlof zouden volgens hen de gevolgen van partnergeweld op het werk kunnen verminderen.

Goede praktijken en beleid omtrent de problematiek bestaan reeds in het buitenland. Daarom organiseerde het instituut op 22 september een internationale conferentie, waar het Europees Verbond voor Vakverenigingen (EVV), de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en the Coorperate Alliance Against Domestic Violence aan het woord kwamen.

Bron: Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen (http://igvm-iefh.belgium.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen