< Terug naar overzicht

Personeel lokale besturen tevreden, maar wil meer autonomie en waardering

Driekwart van de personeelsleden van Vlaamse lokale besturen zijn tevreden met hun job. Dat is vooral te danken aan de goede arbeidsverhoudingen zoals steun van collega’s. De autonomie, de lonen, de ontwikkelingsmogelijkheden, de waardering en het leervermogen van de organisatie zijn daarentegen aandachtspunten.

ACV Openbare Diensten peilde naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen naar de arbeidstevredenheid bij meer dan 11.000 personeelsleden van Vlaamse lokale besturen. Dat leverde antwoorden op over 820 verschillende besturen. De arbeidstevredenheid werd gemeten aan de hand van vijf dimensies: arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsorganisatie.

“74 procent is een vrij goede score, waaruit we afleiden dat lokale besturen een relatief goede werkgever zijn. Maar dat neemt niet weg dat er ruimte is voor verbetering”, zegt Joris Lermytte, stafmedewerker pensioenen en lokale besturen bij ACV Openbare Diensten.

Te weinig ontwikkelingsmogelijkheden

De meerderheid van de respondenten is tevreden over de jobinhoud, alleen op het vlak van autonomie kan het beter. Slechts 70 procent van het personeel is het eens met de stelling ‘ik kan zelf kiezen hoe ik mijn werk aanpak’ en 13,5 procent verwerpt die stelling. Ook blijkt er een beperkt verband te zijn met het loonniveau: hoe lager het loonniveau, hoe minder autonomie.

Iets meer dan de helft (54 procent) is eerder tevreden of tevreden over het loon, terwijl 25,44 procent niet tevreden is. De tevredenheid gaat samen met het loonniveau. De tevredenheid blijft groter dan de ontevredenheid, maar naarmate het loonniveau daalt, daalt ook de tevredenheid en neemt de ontevredenheid toe.

De ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden doen het nog minder goed. Slechts 24 procent vindt dat er voldoende doorgroeimogelijkheden zijn, slechts 41 procent vindt dat men zich verder kan ontwikkelen en enkel 65 procent krijgt de kans noodzakelijke vorming te volgen. Tevredener is men over statuut, uurregeling, verlofregeling, combinatiemogelijkheden werk en privé, verplaatsingstijd. Men geeft ook aan zeker te zijn van het werk.

Stressbeleid nodig

Wat de arbeidsvoorwaarden aangaat, zijn de respondenten minder tevreden over het werkmateriaal dan bij de Vlaamse overheid. Ook springen vooral het onthaalbeleid en de emotionele en fysieke belasting van het personeel eruit. Zo vindt minder dan de helft dat nieuwe medewerkers goed opgevangen en ondersteund worden. Het valt op dat vooral stress voor gezondheidsproblemen zorgt op de werkvloer, gevolgd door emotionele belasting en fysieke belasting. Volgens de onderzoekers wijst dit opnieuw op het belang van een beter evenwicht tussen werkdruk en autonomie.

Op het vlak van arbeidsverhoudingen zijn er onder meer verbeteringen mogelijk op het vlak van werksfeer, waardering en vertrouwen in eerlijke selecties. Het meest voorkomende grensoverschrijdend gedrag is bedreiging door externen: 23 procent van het personeel van de lokale besturen krijgt er mee te maken. Pesterijen en ongewenste intimiteiten worden gemeld door respectievelijk 7 procent en 3 procent. Die cijfers liggen lager dan het gemiddelde. Ten slotte heeft 18 procent last van discriminatie en vindt 27,59 procent dat er ongeoorloofde politieke inmenging voorkomt.

Op het vlak van persoonlijke relaties en contacten op de werkvloer, zien we iets opmerkelijk. Personeel van lokale besturen kan vooral rekenen op de collega’s als er een probleem is. Hoe het werk georganiseerd wordt, bepaalt op de tweede plaats de arbeidstevredenheid. Sterke punten zijn hier dat medewerkers veelal trots zijn op hun werk en dat medewerkers en leidinggevenden relatief bekwaam worden bevonden. Lokale besturen schieten te kort qua zoeken naar verbetering, open communicatie en inzetten op samenwerking.

Samengevat zorgen vooral de arbeidsverhoudingen ervoor dat medewerkers tevreden zijn bij de lokale besturen: de werksfeer, de collega’s, de ruimte voor overleg. Op de tweede plaats komt er open en eerlijke communicatie. Jobinhoud komt slechts op de derde plaats en de afwezigheid van stress staat op de vierde plaats.

In HR Square nr. 183 wijden we een heel dossier aan HRM in steden en gemeenten. Wilt u het volledige dossier (van Hilde Vereecken met foto's van onder meer Hendrik De Schrijver) lezen? Dat kan door lid te worden van HR Square. U ontvangt dan niet alleen het tijdschrift, maar hebt ook toegang tot de website met het hele archief én u geniet van stevige prijsreducties op tal van hoogst interessante evenementen, ook op de HR Square Seminaries, HR Square Masterclass en HR Square Conference. Hoe wordt u lid? Ga naar www.hrsquare.be of contacteer Nathalie Dierickx, nathalie.dierickx@hrsquare.be, 0474 97 07 43.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen