< Terug naar overzicht

Pleegouders: meer rechten, ook als werknemer

Sinds 1 september 2017 is er een wettelijk statuut dat de rechten en plichten regelt van alle partijen die betrokken zijn bij pleegzorg: kind, biologische ouders en pleegouders. Tegelijkertijd zijn er nieuwe maatregelen voor pleegouders in hun hoedanigheid als werknemer. Wat betekent dit concreet op het werk? Van welk verlof kan een pleegouder gebruikmaken en van welk niet?

Door het statuut voor pleegouders is het nu duidelijk wie verantwoordelijk is voor welk deel van de opvoeding. Zo mogen pleegouders beslissingen nemen over de dagelijkse zorg voor én opvoeding van het kind. Met die wettelijk verankerde afspraken hoopt de federale overheid dat meer mensen de stap zullen zetten naar het in huis nemen van een kind dat nood heeft aan pleegzorg. Maar ook in het werkleven van de pleegouders zijn er nieuwe maatregelen, zo zet experte Nele Mertens van HR-dienstengroep Acerta uiteen.

Verlof voor pleegzorgen

“Speciaal voor pleegouders werd het ‘verlof voor pleegzorgen’ in het leven geroepen”, stipt Nele Mertens aan. “Om de administratieve en juridische afhandeling mogelijk te maken, kan een pleegouder bepaalde dagen niet komen werken, terwijl hij toch een vergoeding ontvangt. Per jaar is er een recht op zes dagen. Deze zes dagen moeten verdeeld worden over de twee pleegouders, zo die er zijn. De werkgever van de pleegouder moet geen loon betalen, het is de RVA die een uitkering toekent.”

Verlof om dwingende redenen

Het ‘verlof om dwingende redenen’ (vaak sociaal of familiaal verlof genoemd) kan worden opgenomen door de werknemer die door een niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die zijn dringende en noodzakelijke tussenkomst vereist, niet kan komen werken. Het gaat bijvoorbeeld om de ziekte van een kind.

“In artikel 2 van het koninklijk besluit dat de nadere regels hierover vastlegt, wordt uitdrukkelijk vermeld dat het ook kan gaan om een pleegkind, dat onder hetzelfde dak woont als de werknemer”, merkt Nele Mertens op.

Geen ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof, daarentegen, is voorbehouden voor de biologische ouders van het kind, de meemoeder of vader die het kind erkend heeft en de adoptieouders. Wie een pleegkind in zijn gezin heeft, kan dus geen ouderschapsverlof opnemen voor dat kind. Hetzelfde geldt voor het tijdskrediet voor de zorg voor een kind van minder dan 8 jaar oud.

Verlof voor medische bijstand

Het thematische ‘verlof voor medische bijstand’ kan wel genomen worden door een pleegouder. Nele Mertens: “Het staat namelijk open voor iedereen die een gezinslid of familielid wil verzorgen. Onder gezinslid verstaat men eenieder die samenwoont met de werknemer en voor wie hij zorgt. Dezelfde redenering gaat op voor het tijdskrediet voor de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid.”

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen