< Terug naar overzicht

Preventie van burn-out: subsidies voor pilootprojecten

Nog tot eind juli kunnen werkgevers uit de priv├ęsector een subsidieaanvraag indienen voor pilootprojecten rond primaire preventie van burn-out die maximaal een jaar lopen.

Dit is een initiatief van de sociale partners binnen de NAR dat past in het kader van de uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018 en verloopt in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het jaarlijks budget van 500.000 euro voor de financiering van deze subsidies is afkomstig van de reeds bestaande werkgeversbijdrage van 0,10 procent voor risicogroepen. De aanvragers moeten onder het toepassingsgebied van de regelgeving betreffende de risicogroepen vallen.

De subsidie bedraagt maximum 8000 euro voor projecten van werkgevers en 24.000 euro voor projecten van de sectoren.

Concrete informatie over de wettelijke basis, de voorwaarden, de procedure en de toegang tot het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de NAR: http://www.cnt-nar.be/Dossier-NL-burnout.htm

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen