< Terug naar overzicht

Rood alarm: website ter preventie van burn-out

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block lanceerde maandag een campagne ter preventie, detectie en herstel van burn-out. Bij de campagne hoort ook een website, waar informatie en tips worden gegeven voor zowel werkgevers als werknemers: stressburnout.belgie.be. Dat is niets te vroeg, gezien de onrustwekkende stijging van het aantal gevallen en de ermee gepaard gaande kosten voor bedrijven en overheid.

De cijfers spreken voor zich. Tussen 2013 en 2017 steeg het aantal geregistreerde 'gevallen' personen die langer dan een jaar afwezig zijn door een 'psychische aandoening' van ruim 108.000 naar bijna 142.000. De gewone uitkeringen klommen van dik 1,4 miljard euro tot bijna 2 miljard. Het aantal vergoede ziektedagen nam toe van 32,6 miljoen tot 42,5 miljoen. De cijfers werden gepubliceerd door de VRT op basis van RIZIV-gegevens. Burn-out is veruit de grootste schuldige voor deze explosies.

Rood alarm dus, al is blauw alarm hier beter geschikt. De website stressburnout.belgie.be richt zich tot verschillende doelgroepen. Zowel burgers en hun omgeving, als zorgverleners en werkgevers worden aangesproken. “Het doel van de campagne is hen te informeren en de nodige tools aan te reiken voor de preventie en detectie van burn-out zodat ze mensen kunnen oriënteren naar de juiste instanties voor ondersteuning”, licht Maggie De Block toe.

De website wil een antwoord bieden op heel wat vragen. Wat kun je zelf doen om je lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn te verbeteren? Hoe herken je of een collega burn-outsymptomen vertoont en hoe kan je hem/haar ondersteunen? Bij welke instanties kan je terecht voor ondersteuning? Wat kan je als werkgever doen om burn-out te voorkomen of werknemers na burn-out opnieuw te integreren op de werkvloer? Welke financiële tussenkomsten kan je krijgen van je ziekenfonds?

Op de website vind je ook videogetuigenissen van zowel psychiaters, leidinggevenden als werknemers. Psychiater en psychotherapeut prof. Dirk De Wachter (KU Leuven) en prof. Arbeidspsychologie Isabelle Hansez (ULiège) werkten mee aan de video’s.

De website past in een bredere reeks maatregelen van minister De Block. Midden januari 2019 is financiële steun toegekend aan 12 pilootprojecten in het kader van een geïntegreerd preventiebeleid tegen burn-out. Ze zijn door een selectie- en evaluatiecommissie gekozen uit 77 inzendingen omwille van hun innovatieve benadering. Ze zullen gedurende een jaar het preventiebeleid omzetten in effectieve en concrete acties om mentale aandoeningen die werkgerelateerd zijn grondig aan te pakken.

Ook startte onlangs een driejarig project van Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico's) binnen de ziekenhuizen en de banksector om een begeleidingstraject op maat uit te werken voor mensen die een hoog risico lopen om een burn-out te ontwikkelen of die al de eerste signalen vertonen.

Het opzetten van een website en de andere initiatieven zijn zeker niet te misprijzen, maar zij verhelpen natuurlijk niets aan de maatschappelijke, economische en managementoorzaken van burn-out.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen