< Terug naar overzicht

Ruim 1 op 5 werknemers verveelt zich op het werk

Meer dan twintig procent van de werknemers verveelt zich op het werk. En wie zich verveelt, loopt het risico op een bore-out. Uit de studie van HR-dienstverlener Securex blijkt dat vooral grote bedrijven gevoelig zijn voor dit probleem. Hoewel een bore-out niet mag verward worden met een burn-out, hebben beide wel een negatieve impact op de gezondheid.

Meer dan een op vijf werknemers (21 procent) verveelt zich op het werk en 8 procent zelfs regelmatig. Een op tien omschrijft zijn werk als eentonig en 8 procent vindt dat zijn dagelijkse taken te weinig uitdagingen bieden.

Werknemers die zich vervelen op het werk vinden hun werk monotoon of weinig zinvol en zien weinig uitdagingen. Bovendien lopen deze werknemers het risico op een bore-out. Het onderzoek toont aan dat 5,6 procent een hoog risico loopt op een bore-out. Dat cijfer ligt in de buurt van bevindingen uit eerder onderzoek van professor Hans De Witte, hoogleraar Arbeidspsychologie aan de KU Leuven.

Verwar bore-out niet met burn-out

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen werknemers met een bore-out, een burn-out en toegewijde werknemers. Werknemers met een bore-out hebben weinig te doen, ervaren weinig druk op het werk en hebben weinig autonomie. Bovendien krijgen ze de kans niet hun competenties te gebruiken. Met andere woorden, hun werk is te eenvoudig en niet stimulerend genoeg. Medewerkers met een burn-out hebben eveneens te weinig mogelijkheden om met stress om te gaan, maar ervaren te veel stress op het werk. Toegewijde medewerkers hebben een uitdagende baan en ook wel veel werkstress, maar ze ervaren voldoende autonomie om ermee om te gaan.

Ook professor De Witte beklemtoont dat, ondanks een gedeeltelijke overlap, burn-out en bore-out twee verschillende zaken zijn. “Burn-out verwijst naar extreme uitputting, terwijl bore-out gekenmerkt wordt door lethargie en apathie. Gemeenschappelijk is het nemen van afstand en cynisme. In beide gevallen willen werknemers afstand nemen van hun job die ze als problematisch ervaren.”

Gezondheid

Een bore-out leidt tot gezondheidsproblemen en een lager welbevinden. Medewerkers met een bore-out of het risico daarop zijn dan ook vaker en langer afwezig op het werk wegens ziekte. Uit de enquête van Securex bij 1552 werknemers was 30 procent van diegenen met saai en weinig zinvol werk het voorbije jaar minstens drie keer afwezig. Bij de anderen is dat maar half zoveel. Slechts een kwart van diegenen voor wie een bore-out dreigt, verdedigt zijn organisatie - tegenover driekwart voor de rest.

Uit het onderzoek blijkt ook dat bore-out vaker voorkomt in grote ondernemingen (meer dan 1000 werknemers). Hier loopt 8 procent van de medewerkers het risico op een bore-out. In middelgrote ondernemingen (tussen 100 en 999 medewerkers) is het voorkomen van een bore-out het laagst (4 procent). Ook jongere werknemers lopen meer risico op een bore-out dan oudere (7 procent versus 2 procent). Een bore-out komt ook vaker voor bij uitvoerende functies dan bij leidinggevende functies.

Hoe vermijden?

Een goede jobinhoud, waarbij medewerkers voldoende autonomie kunnen ervaren en hun vaardigheden ten volle kunnen benutten, is cruciaal. Preventie steunt op drie pijlers: autonomie, solidariteit en competentie. Degenen die veel autonomie (3 procent ten opzichte van 15 procent), solidariteit (3 procent tegenover 12 procent) ervaren, of die zich competent voelen (5 procent tegenover 17 procent) zijn minder gevoelig voor bore-out.

“Eerdere studies hebben al aangetoond dat complex en veeleisend werk geen kwaad kan, althans zolang het tijdsgebonden en niet extreem is. Ervoor zorgen dat werknemers voldoende en nuttig werk hebben met voldoende cognitieve uitdagingen kan een bore-out voorkomen. Ook helpt het hen meer autonomie geven, banen aanbieden in overeenstemming met hun talenten en vaardigheden en investeren in een goede sfeer, open, tussen collega's”, zegt Hermina Van Coillie van Securex.

In HR Square nr. 183 (oktober) kon u alles lezen over het onderzoek van professor Hans De Witte naar bore-out en de mening van andere experten over bore-out. Wilt u het volledige artikel (van Timothy Vermeir met foto's van onder meer Hendrik De Schrijver) lezen? Dat kan door lid te worden van HR Square. U ontvangt dan niet alleen het tijdschrift, maar hebt ook toegang tot de website met het hele archief én u geniet stevige prijsreducties op tal van hoogst interessante evenementen, ook op de HR Square Seminaries, HR Square Masterclass en HR Square Conference. Hoe wordt u lid? Ga naar www.hrsquare.be of contacteer Nathalie Dierickx, nathalie.dierickx@hrsquare.be, 0474 97 07 43.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen