< Terug naar overzicht

Sociaal overleg over flexibilisering arbeidsmarkt meteen mislukt

De onderhandelingen tussen de sociale partners over de flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn afgesprongen. De vakbonden en werkgevers kwamen niet tot een akkoord over de ‘annualisering’ van de arbeidsmarkt, met de afschaffing van de 38 urenweek tot gevolg.

De sociale partners, verenigd in de Groep van Tien, hadden dinsdag een eerste overleg. Het was de regering die hen had gevraagd om te onderhandelen over maatregelen rond flexibilisering van de arbeidsmarkt.

De meest in het oog springende maatregel is de ‘annualisering’ van de arbeidsmarkt ter vervanging van de 38 urenweek. De maatregel houdt in dat werknemers drukke periodes met meer gewerkte uren per week (tot 45 uur per week en maximaal 9 uur per dag) zouden afwisselen met rustigere periodes met minder gewerkte uren. Op jaarbasis zou het aantal gewerkte uren wel gelijk blijven. Andere maatregelen gaan over de uitbetaling van overuren (in plaats van compensaties) of bijvoorbeeld het schenken van verlofdagen aan collega's die een zwaar zieke opvangen.

Het overleg daarover is reeds na de eerste vergadering over het dossier mislukt. Vorige maand slaagde de Groep van Tien er ook al niet in om tot een nieuw Herenakkoord te komen, toen met regels over wat kan en niet kan binnen een sociaal conflict.

Bonden blazen ‘pseudo-overleg’ op

De christelijke vakbond noemt het overleg, waarop aangedrongen werd door de federale regering, een pseudo-overleg. “De annualisering van de arbeidsmarkt betekent de facto een terugkeer naar de 40 urenweek, zonder enige vorm van sociaal overleg”, argumenteert het ACV. Dat staat voor de vakbond haaks op het principe van 'werkbaar werk' of de combinatie van werk en gezin. “In dergelijk pseudo-overleg stappen wij dan ook niet mee.”

Werkgeversorganisatie VBO wijst de conclusies van de vakbond af: “De werkgevers wensen niet mee te werken aan een opbod in straffe verklaringen. Wij verkiezen eerst verduidelijkingen en preciseringen alvorens voorbarige of verkeerde conclusies de wereld in te sturen.”

Bron: Deredactie.be, VBO (vbo.be) en ACV (acv-online.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen