< Terug naar overzicht

Social profit blijft belangrijke motor van loontrekkende werkgelegenheid

Voor de sector van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening verwacht het Planbureau dat tussen nu en 2021 er 46.200 loontrekkende jobs bijkomen. Dat is een gemiddelde jaarlijkse groeivoet van 2,4 procent. Ook de opmars van zelfstandigen in de gezondheidszorg is opmerkelijk.

Ten opzichte van 2015 verwacht het Planbureau nog een lichte vertraging van de economische groei in het Vlaams Gewest. Vanaf 2017 verwacht het Planbureau wel economisch herstel, wat zich vertaalt in een toename van de werkgelegenheid.

In de periode 2016-2021 verwacht het Planbureau gemiddeld ongeveer 24.200 nieuwe banen per jaar. Gecumuleerd over de hele periode betekent dit dat er 145.200 extra jobs gecreëerd worden, waarvan 125.300 bij de loontrekkenden en 19.900 bij de zelfstandigen. De gemiddelde groeivoet van de werkgelegenheid in het Vlaamse Gewest gedurende de hele projectieperiode is 0,9 procent per jaar.

De verwachte banengroei situeert zich hoofdzakelijk in de ‘gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening’ (met inbegrip van de maatwerkondernemingen) en de ‘overige marktdiensten’ (inclusief dienstenchequepersoneel en de sociaalculturele sector). Voor de sector van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (Nace 86-87-88) verwachten we over de hele projectieperiode 46.200 bijkomende loontrekkende jobs. Dit is een gemiddelde jaarlijkse groeivoet van 2,4 procent.

Verso, de vereniging voor social-profitondernemingen, raamt de loontrekkende jobcreatie in de sociaalculturele sector op ongeveer 500 jobs tegen het einde van de hele projectieperiode, bij een meer gematigde jaarlijkse groeivoet van 0,6 procent. In aantal jobs uitgedrukt, zou de loontrekkende werkgelegenheid in de social-profitsectoren stijgen van ongeveer 316.200 arbeidsplaatsen in 2015 tot bijna 362.900 arbeidsplaatsen in 2021. Dit komt neer op een nettojobcreatie van bijna 7800 jobs per jaar.

Dit betekent dat de hele social-profitsector in het Vlaamse Gewest goed is voor 46.700 nieuwe banen tussen nu en 2021. Dit zijn zeer goede cijfers, maar wel al een bijstelling ten opzichte van de vorige projectie van het Planbureau (2015-2020), waar nog 51.700 extra jobs verwacht werden in de social profit. Een verschil van 5000 jobs.

Opmars zelfstandigen

Een andere opvallende vaststelling is dat er een jaarlijkse toename van bijna 600 zelfstandige jobs verwacht wordt in de sector gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening gedurende de projectieperiode 2016-2021. Gecumuleerd over de hele periode betekent dit dat er ongeveer 3500 zelfstandige jobs bijkomen in deze sector.

Bron: Verso


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen