< Terug naar overzicht

Steeds meer zelfstandigen blijven aan het werk na hun pensioen

Op 5 jaar tijd is het aantal actieve zelfstandigen na pensioenleeftijd met ruim 33,5 procent gestegen: van 78.895 in 2012 naar 105.328 in 2018. Die opmerkelijke toename heeft enerzijds te maken met het feit dat zelfstandigen sinds begin 2015 onbeperkt kunnen bijverdienen na de wettelijke pensioenleeftijd of na een carrière van 45 jaar zonder dat er geheel of gedeeltelijk pensioen moet worden ingeleverd, maar waarschijnlijk ook met de lage zelfstandigenpensioenen.

Voor 2013 mocht een pensioengerechtigde zelfstandige maximaal goed 17.000 euro per jaar verdienen. De regering-Di Rupo veranderde begin 2013 de regels en zorgde ervoor dat ondernemers na hun 65ste onbeperkt konden bijverdienen op voorwaarde dat zij een beroepsloopbaan van 42 jaar achter de rug hadden. De regering-Michel versoepelde het bijverdienen na de pensionering verder. Sinds januari 2015 kunnen de zelfstandigen onbeperkt bijverdienen na de wettelijke pensioenleeftijd of na een carrière van 45 jaar zonder dat er geheel of gedeeltelijk pensioen moet worden ingeleverd.

Die versoepelingen hebben hun effect alvast niet gemist. Het aantal zelfstandigen actief na hun pensionering nam op vijf jaar tijd, tussen 2012 en 2017, met 33,5 procent toe. Zij vertegenwoordigden in 2017 al 9,7 procent van alle zelfstandigen in ons land. De actieven na pensioenleeftijd vormen dan ook de snelst groeiende groep binnen alle zelfstandigen.

Dat steeds meer zelfstandigen actief blijven na hun pensionering, heeft ook te maken met de lage zelfstandigenpensioenen. Gemiddeld krijgt een zelfstandige vandaag per maand 860 euro pensioen. Hun pensioen ligt gevoelig lager dan dat van de werknemers (1200 euro gemiddeld per maand) en zeker dan dat van de ambtenaren (2600 euro gemiddeld per maand).

Voor NSZ is het duidelijk: alle statuten zullen op pensioenvlak naar elkaar moeten convergeren. “Die grote pensioenkloof tussen de verschillende statuten is anno 2018 absoluut niet meer te verantwoorden, voor zover ze dat ooit al was”, vindt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Voor ons is het dan ook essentieel dat de verschillende pensioenstelsels naar elkaar toegroeien en dat dus de ambtenaren fors zullen moeten inleveren qua pensioen. Vermits de lonen tegenwoordig bij de overheid vaak zelfs hoger zijn dan in de privésector, is het niet langer vol te houden dat dat hogere pensioen neerkomt op 'uitgesteld loon'. Nu komen de zelfstandigen er qua pensioen bekaaid vanaf, terwijl ze van alle stelsels financieel het meest bijdragen aan onze samenleving.”

Volledigheidshalve geeft de ondernemersorganisatie ook aan dat sommige zelfstandigen uit passie aan de slag blijven, hoewel ze met pensioen mogen gaan. Zelfstandigen zijn immers vaak dag en nacht bezig geweest met hun onderneming, hebben nauwelijks tijd gehad voor andere zaken en kunnen hun zaak dan ook maar moeilijk loslaten.

Bron: NSZ (nsz.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen