< Terug naar overzicht

Te weinig tijd om werk uit te voeren

Bijna vier werknemers op tien krijgen vaak te weinig tijd om hun taken uit te voeren. Om hun werk toch rond te krijgen moeten ze dikwijls overuren presteren, die in 28 procent van de gevallen niet gecompenseerd worden. Vier op tien werknemers zijn dan ook vragende partij voor meer inzicht in hun tijdsbesteding op het werk.

’s Avonds nog snel werkmails lezen omdat je er overdag geen tijd voor had? Of gebruik je het weekend om taken af te werken waar je in de week niet aan toekwam? Voor 39 procent van de werknemers klinkt dit waarschijnlijk herkenbaar. Zij gaven aan dat de tijd die ze krijgen om hun taken af te werken in veel gevallen onrealistisch is. Bovendien worden de overuren die ze kloppen niet altijd gecompenseerd. Ruim een kwart van de werknemers (28 procent) zegt dat ze niks terugkrijgen voor deze extra werkuren; 22 procent krijgt de overuren wel uitbetaald en precies de helft krijgt tijd voor tijd; zij kiezen ervoor om hun overuren later te compenseren onder de vorm van extra verlofdagen. Dit blijkt uit een onderzoek van Protime, een specialist in onder meer tijdregistratie en werkplanning, bij meer dan 1000 werkende Vlamingen.

Tijdsbesteding

Daarnaast werd aan de respondenten gevraagd of hun aanwezigheid en hun gewerkte tijd geregistreerd worden. Bij slechts iets meer dan een kwart van de werknemers (28 procent) is dit het geval. Bij evenveel respondenten wordt alleen hun aanwezigheid vastgesteld en bij 18 procent dan weer enkel hun gewerkte tijd. Bij een vijfde van de respondenten wordt helemaal niets geregistreerd en daar is het dan ook helemaal niet zichtbaar hoeveel overuren er gemaakt worden.

Vier op tien werknemers willen dit graag anders zien en zijn vragende partij voor meer inzicht in de tijd die aan een taak wordt gespendeerd.

Het online onderzoek werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau MarktEffect in opdracht van Protime. Ruim 1000 Vlaamse werknemers werden tussen 5 en 19 september 2018 ondervraagd. Zij vormen een representatieve steekproef van de totale beroepsbevolking in Vlaanderen. Alle deelnemers zijn tussen de 18 en 65 jaar oud en evenredig verdeeld over alle sectoren. De maximale foutenmarge bedraagt 3,1 procent.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen