< Terug naar overzicht

Tewerkstellingskansen blijven positief in België

De aanwervingsappetijt blijft stabiel. Amper 2 procent van de werkgevers zijn van plan om de komende drie maanden medewerkers te ontslaan.

Volgens de Manpower Barometer blijft de aanwervingsappetijt stabiel tijdens het vierde kwartaal van 2017. Amper 2 procent van de 751 werkgevers die eind juli in heel het land bevraagd zijn, zijn van plan om hun personeelsbestand in te krimpen tijdens de komende drie maanden. Zo’n 5 procent wil medewerkers aanwerven, terwijl 93 procent van de werkgevers zijn loonmassa status-quo houdt.

Na uitzuivering van de seizoenvariaties bereikt de netto tewerkstellingsprognose (het verschil tussen het percentage werkgevers dat medewerkers zal aanwerven en het percentage dat personeel zal ontslaan) een positieve score van +3. Dat betekent een lichte terugval (min 1 procentpunt) ten opzichte van vorig kwartaal, maar wel nog altijd 2 punten hoger in vergelijking met het vierde kwartaal van 2016.

Voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2008 en het begin van de wereldwijde economische crisis is de netto tewerkstellingsprognose in geen enkel van de 43 landen en gebieden die Manpower bevroeg, negatief. Ook de Belgische arbeidsmarkt blijft gunstig evolueren.

Positieve tewerkstellingsvooruitzichten in de drie regio’s

De werkloosheidsgraad toont wel nog steeds grote verschillen tussen de regio’s: 16,9 procent in Brussel, 14,5 procent in Wallonië en 7,51 procent in Vlaanderen. Ook de tewerkstellingsdynamiek voor de komende maanden verschilt tussen de drie gewesten. Net als vorig kwartaal, voorspelt Brussel de grootste tewerkstellingskansen. De netto tewerkstellingsprognose bereikt er een optimistische score van +6. Dat is vrij stabiel ten opzichte van vorig kwartaal (min 1 procentpunt) en 7 procentpunten hoger vergeleken op jaarbasis.

Er komt eveneens positief nieuws uit Wallonië (+4), waar de netto tewerkstellingsprognose stijgt met 3 procentpunten ten opzichte van vorig kwartaal en met 5 punten in vergelijking met het vierde kwartaal van 2016. De Vlaamse werkgevers houden de voet boven de rem (+1) tot het einde van het jaar. Daarmee zakken ze 3 punten vergeleken met vorig kwartaal en 2 punten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Optimisme in de bouwsector

De werkgevers uit acht van de tien bevraagde sectoren voorspellen dat ze in het vierde kwartaal 2017 mensen zullen aanwerven. De grootste dynamiek vinden we terug in de bouwsector (+10), de netto tewerkstellingsprognose stijgt er voor het derde kwartaal op rij.

Het werkgeversvertrouwen neemt in dezelfde mate toe in de horeca (+6, dat is 4 punten meer dan vorig kwartaal) en komt zo op gelijke voet met de sector elektriciteit, gas en water (+6). Ook positieve geluiden (+5) bij de sectoren winning van delfstoffen, openbare diensten/onderwijs/gezondheidszorg/maatschappelijke dienstverlening en de groot- en kleinhandel.

Na vier kwartalen opvallend optimisme bij de financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/diensten, stellen de werkgevers hun verwachting naar beneden bij tot +3 (dat is 5 punten lager). Ook in de sectoren transport, logistiek en communicatie (+1) en de maakindustrie (-1) is er weinig hoop op extra tewerkstelling. Ten slotte zijn vooral de werkgevers uit de landbouw/jacht/bosbouw en visserij (-5) van plan om medewerkers te ontslaan de komende maanden.

Vergeleken met vorig kwartaal, neemt de netto tewerkstellingsprognose toe in vier sectoren en daalt ze in vier andere. De vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar toont een meer positieve evolutie: het werkgeversvertrouwen neemt toe in zes sectoren en daalt in vier.

Hoe groter het bedrijf, hoe groter het vertrouwen

De werkgevers van de vier bedrijfscategorieën (volgens aantal werknemers) hebben positieve vooruitzichten voor het volgende kwartaal. Het zijn de grote ondernemingen (≥ 250 werknemers) die duidelijk het grootste vertrouwen hebben in de toekomst (+31). Eén op de drie bedrijven uit dat segment zegt mensen te zullen aanwerven voor het einde van het jaar.

Hoopvolle tewerkstellingskansen vinden we ook bij de middelgrote (50-249 werknemers) en kleine ondernemingen met een netto tewerkstellingsprognose van respectievelijk +14 en +12. In tegenstelling tot hun collega’s van de microbedrijven (< 10 werknemers), die de kat uit de boom kijken (+1).

Meer kans op werk in 42 van de 43 bevraagde landen en gebieden

ManpowerGroup vroeg meer dan 59.000 werkgevers in 43 landen en gebieden naar hun tewerkstellingsvooruitzichten voor het vierde kwartaal van 2017. De belangrijkste trends op internationaal niveau:

  • Voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2008 en het begin van de wereldwijde economische crisis is de netto tewerkstellingsprognose in geen enkel van de 43 onderzochte landen en gebieden negatief. Op kwartaalbasis verbeteren de vooruitzichten in 23 van de 43 landen en gebieden, zijn ze minder positief in 13 en blijven ze onveranderd in de 7 andere landen. De vergelijking op jaarbasis toont dat netto tewerkstellingsprognose stijgt in 25 van de 43 landen en gebieden, terwijl ze in 15 andere daalt en status-quo blijft in 3.
  • Sterkste en zwakste tewerkstellingsprognoses. De bedrijven met de grootste tewerkstellingskansen vinden we terug in Japan (+23), Taiwan (+22), Costa Rica (+19), India (+19) en Hongarije (+18). In de Verenigde Staten (+17) houdt de tewerkstelling goed stand en zijn de werkgevers van plan om meer mensen aan te werven het komende kwartaal. In China (+8) is het al twee jaar geleden dat de werkgevers zo optimistisch waren over de tewerkstellingskansen. Meer bescheiden voorspellingen vinden we in Zwitserland (0), in de Tsjechische Republiek (+1) en in Brazilië (+1, een positief saldo voor het tweede opeenvolgende kwartaal na twee jaar lang rode cijfers).
  • In de 25 landen in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) zijn alle werkgevers, behalve de Zwitserse, van plan om het komende kwartaal meer medewerkers aan te werven. In Zwitserland verwacht men dat de arbeidsmarkt zal stagneren. Op kwartaalbasis vergeleken, verbeteren de tewerkstellingskansen in 13 landen, dalen ze in 9 en blijven ze stabiel in 3 landen. Vergelijken we de cijfers op jaarbasis, dan neemt de aanwervingsappetijt toe in 15 landen, vermindert hij in 8 landen en blijft hij stabiel in 2. Voor het tweede kwartaal op rij nemen de Hongaarse werkgevers (+18) het voortouw in de EMEA-regio, gevolgd door hun collega’s uit Griekenland (+15, de hoogste score sinds 9 jaar), Roemenië (+15) en Bulgarije (+14). Ook optimisme, zij het in mindere mate, in het Verenigd Koninkrijk (+6) waar de netto tewerkstellingsprognose vrij stabiel blijft vergeleken op zowel kwartaal- als jaarbasis. Maar de werkgevers blijven er op hun hoede onder druk van de lopende brexitonderhandelingen. In Nederland (+6) neemt het werkgeversvertrouwen toe, terwijl het in Duitsland (+5) stabiliseert. Bemoedigende signalen uit Frankrijk (+4), waar het al van 2015 geleden is dat de werkgevers zo hoopvol waren. Die opwaartse trend zien we ook in Italië (+3), waar de barometer na drie opeenvolgende negatieve kwartalen opnieuw in het groen komt. Dezelfde score in België (+3) en Portugal (+3). En, zoals al aangegeven, stagneert de arbeidsmarkt alleen in Zwitserland (0).

Bron: Manpower (manpower.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen